సృజనస్వరం వినండి..

రేపు రాత్రి టోరీ రేడియోలో ఒక విభిన్నమయిన సృజనస్వరం వినండి. మహాభాష్యం నరసిమ్హారావు తన సృజనను ఆధ్యాత్మికదారుల్లో విహరింపచేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయ్యప్ప యాత్ర అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందటానికి ఆయన రచించిన అయ్యప్ప దీక్ష-శబరిమల యాత్ర పుస్తకం ప్రధాన కారణం. శిర్డీ సాయిబాబ అశ్టోత్తరం, చార్ ధాం యాత్ర..ఇలా అనేక ఆధ్యత్మిక సంబంధిత పుస్తకాలను రచించారు. ఆయన అంతరంగ స్వరం సృజనస్వరం వినండి. 

August 17, 2016 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags: , , , , , , ,  · Posted in: Uncategorized

డిటెక్టివ్ శరత్ పరిశోధన కథ చదవండి.

ఈవారం నవ్య వారపత్రికలో ప్రచురితమయిన డిటెక్టివ్ శరత్ పరిశోధన కథ చదవండి… Read the rest of this post »

July 20, 2016 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: నా రచనలు.

ప్రేమ కథామాలిక – నాందీ ప్రస్తావన కథ

ప్రేమ కథామాలిక కథా శీర్షికకు ఇది నాందీ ప్రస్తావన కథ. ఈ కథలో ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతం పరిథిలో ఒదిగి,అనంతమైన ప్రేమ భావన విభిన్న రూపాల పరిచయ లక్ష్యంగా సాగుతుందీ శీర్షిక. చదివి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి..కథను చదవండి..

http://epaper.vaartha.com/878423/Sunday-Magazine/17-07-2016#dual/14/1

July 18, 2016 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: నా రచనలు.

సృజనస్వరం…విశిష్ట సాహిత్య కార్యక్రమం ఆరంభమవుతోంది.

రచయితలకూ, సాహిత్య పిపాసులకూ శుభవార్త.. రేడియో థరంగాలో శ్రోతలను,సాహిత్యాసక్తులనూ విపరీతంగా ఆకర్షించిన సృజనస్వరం ఇప్పుడు,కొద్ది విరామం తరువాత TORI రేదియోలో ఆరంభమవుతోంది. వివరాలివిగో

October 7, 2015 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags: , , , ,  · Posted in: సృజనస్వరం

దాట్ల దేవదానం రాజు రచించిన కథల సంపుటి యానాం కథలు పుస్తక పరిచయం చదవండి.

దాట్ల దేవదానం రాజు యానాం కేంద్రంగా రచించిన 18 కథల సంపుటి యానాం కథలు పుస్తక పరిచయం చదవండి. https://www.facebook.com/muralikrishna.kasturi

March 6, 2015 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: Uncategorized

రామాపురంటోల్ గేట్ , థ్రిల్లింగ్/ చిల్లింగ్ కథ చదవండి.

రామాపురంటోల్ గేట్ , థ్రిల్లింగ్/ చిల్లింగ్ కథ చదవండి.

https://www.facebook.com/pages/Thrillingchilling-Stories/1599315790292304?ref=hl

February 10, 2015 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Tags: , , , , ,  · Posted in: నా రచనలు.