Archive for the ‘వ్యక్తిగతం’ Category

ఈ ఉగాది ఎంతో చేదు, కొంత తీపి…

ఈ సంవత్సరం ఉగాది రోజు ఎమో చేదు కొంత తీపిని అనుభవించాను.
నేను నాలుగేళ్ళుగా అతి ఇష్టంగా రాస్తున్నది, పాథకులు అమితంగా మెచ్చుతున్నదీ అయిన పాడుతా తీయగా శీర్షిక వస్తున్న ఈభూమి మాస పత్రిక ఈ నెల నుంచీ ఆగిపోతోంది. ఇదే పత్రికలో నాది పాథకులు మెచ్చిన మరో శీర్షిక నవల నుంచి సినిమా వరకూ కూడా వస్తోంది. ఈ భూమి ఆగిపోవటం గురించి మరోసారి తీరికగా చెప్తాను. కానీ, కస్స్త బాధగా అనిపించింది. సినిమా సంగీతం గురించి గతంలో రసమయి మాస పత్రికలోనూ రాశాను. అదికూడా సాహిర్ తో ఆరంభించాను. హస్రత్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆగిపోయింది పత్రిక. ఈ శీర్షికకూడా సాహిర్ తోనే ఆరంభించాను. హస్రత్ గురించి నాలుగేళ్ళుగా రాయలేదు. ఈ నెల రాసి పంపాను. పత్రిక ఆగిపోయిందని వార్త వచ్చింది.
చినుకు, కథాకేళి పత్రికలు కూడా ఈనెల ఇంకా ప్రచురితం కాలేదు. చినుకు ఉగాది ప్రత్యేక సంచికకోసమని నేను తెలుగు కథ గురించి ఒక వ్యాసం రాశాను. కథాకేళిలో కథాకళి ఆరంభించాల్సి వుంది.
పాలపిట్ట ఫిబ్రవరి సంచిక మార్చ్ లో విడుదలయింది. మార్చ్ సంచిక ఇంకా రాలేదు. మార్చ్ సంచికకు ఇవ్వాల్సిన వ్యాసం నేను ఇంకా ఇవ్వలేదు. వాళ్ళు నన్ను అడగలేదు.

ఈ చేదు వార్తల నడుమ తీపి వార్త ఏమిటంటే నేను రాసిన జీవితం జాతకం కథలు కన్నడలోకి అనువాదితమవుతున్నాయి. ఇథ్థాన అనే పత్రికలో గతంలో నా అసిధార ప్రచురితమయింది. ఆ పత్రికవారే ఈ కథలను వరుసగా ఏప్రిల్ నెల నుంచీ ముద్రిస్తున్నారు. అంతేకాదు, పత్రికతో సహా రాయల్టీ కూడా పంపారు. ఆ కథను స్కాన్ చేసి పెడతాను. కన్నడ వచ్చిన వారు చదవటానికి వీలుగా.
అందుకే ఈ ఉగాది ఎంతో చేదుగా, కొంత తీపితో ఆరంభమయింది.

April 13, 2013 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: వ్యక్తిగతం

సూర్య దిన ఓత్రిక స్పందన

సూర్య పత్రిక ఇవాళ్ళ తన స్పందనను ప్రచురించింది. ఈ ప్రచురణ వెనుక జరిగిన కథ చెప్తాను.

నిజానికి ఇది బుధవారమే చెప్పాల్సింది. కానీ ఇతర పనులవల్ల సమయం చిక్కక ఇవాళ్ళ చెప్తున్నాను.

కథ క్రితం ఆదివారం ఆరంభమయింది.

నేను ఎలక్షన్ డ్యూటీలో వున్నాను. మా డిస్బర్సింగ్ సెంటర్ వద్ద బిజీగా వున్నాను. అప్పుడు కొల్లూరి సోమశంకర్ నుంచి ఫోను వచ్చింది.

సూర్యలో మీ బ్లాగులోని వ్యాసం ప్రచురించారు. మీపేరుకానీ, బ్లాగు పేరుకానీ రాయలేదు, అని చెప్పాడు.

నేను నమ్మలేదు. కానీ సోమ శంకర్ నాతో పరాచికాలాడడు.

అందుకే ఇంటికి ఫోనుచేసి సూర్య పత్రికకూడా కొనమని చెప్పాను.

సాధారణంగా ఆదివారం నేను అన్ని పత్రికలూ కొంటాను, ఒక్క సూర్య పత్రిక తప్ప.

ఎలక్షన్ డ్యూటీ ముగించుకుని సోమవారం అర్ధరాత్రి ఇల్లు చేరుకుని పడి నిద్ర పోయాను. మంగళవారం లేచి తిని మళ్ళీ పడి నిద్రపోయాను.

సాయంత్రం లేచి అప్పుడు చదివాను.

కొందరు మితృలను సలహా అడిగాను.  ఆ వ్యాసంలో ప్రస్తావించిన బ్లాగర్లకీవిషయం తెలిపాను.

ఎందుకంటే, ఒకవేళ గొడవ చేస్తే మహిళా బ్లాగర్లు అనవసరంగా తమ పేరు పదిమందికీ తెలిసిందని బాధపడకూడదు కాబట్టి.

బ్లాగర్లను సలహా అడగటంలో ప్రధానంగా నా వుద్దేశ్యం బ్లాగర్లకీ విషయం తెలియటం. పాత సూర్య సంచికలన్నీ వెతికి తమ బ్లాగుల పోస్టు చౌర్యం వెలికి తీస్తారన్న ఆలోచన వల్ల అందరికీ తెలిపాను. పైగా ఇలా జరుగుతోందని అందరికీ తెలియాలి. బ్లాగులను పత్రికలవారూ చూస్తున్నారు. కాబట్టి మనం చెప్పకుండానే వరికే కాదు, అన్ని పత్రికలకూ మన బ్లాగరుల మనోభావాలు మనం చెప్పకనే చెప్పినట్టవుతుంది.

బుధవారం బ్లాగరుల స్పందన, మితృల సలహాలను విశ్లేషించి, ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను. సూర్య పత్రికలో సీనియర్ రిపోర్టర్ ఫోను నంబరు తెలుసుకుని అతని ద్వారా, ఆదివారం అనుబంధం, ఇన్ చార్జి చారి, ఫోను నంబర్ తెలుసుకుని, ఫోను చేసి అడిగాను.

మాకు ఈమెయిల్ వచ్చిందని చెప్పాడు.

ఈ వ్యాసం పంపిన ఈమెయిల్ చెప్పమని అడిగాను. పది నిముషాలలో చెప్తానన్నాడు. గంటయినా ఉలుకులేదు పలుకులేదు.

మళ్ళీ ఫోను చేసి అడిగాను. బిజీగా వున్నానన్నాడు.

నేను లాయర్ నోటీసు ఇచ్చి ప్రెస్ కాంఫరెన్స్ పిలవటానికి సిద్ధంగా వున్నాను. మీరు ఈమెయిల్ చెప్పటం కోసమే ఎదురుచూస్తున్నాను. ఇవ్వకపోతే ఇంకా ఆనందంగా లాయర్ నోటీసు పంపుతానన్నాను.

అయిదునిముషాల్లో ఫోను వచ్చింది. మరో సీనియర్ రిపోర్టర్ వార్తలో ఆయన పనిచేసేటప్పుడు నాకు పరిచయం వున్న ఆయన ఫోను చేశాడు. ఎడిటర్ ప్రతినిధిగా మాట్లాడుతున్నానన్నాడు. విషయం అడిగాడు.

చెప్పాను. పొరపాటయిందని ఒప్పుకున్నాడు. కొందరు గతవారం సూర్యలో మానేసి ఆంధ్రజ్యోతిలో చేరారట. వారిపనయివుంటుందన్నాడు.

పని ఎవరిదయినా ఫలితం అనుభవిస్తున్నదినేను కాబట్టి, పత్రిక ముఖంగా అపాలజీ కావాలన్నాను. ఆదివారం ఆ శీర్షిక క్రింద అది ప్రచురించాలన్నాను. ఒప్పుకున్నాడు.

మీరు మా పత్రికకూ అప్పుడప్పుడు ఆర్టికల్స్ రాయవచ్చు, మీ పేరు మీదనే ప్రచురిస్తానన్నాడు.

నాకిప్పుడు కొత్త పత్రికకు రాసే సమయము లేదన్నాను. అదీగాక, నేను అప్పుడప్పుడు ఆర్టికల్స్ రాయను. రాస్తే కాలంలే రాస్తానన్నాను. నాపేరుతో కాక వేరే పేరుతో కథలు, వ్యాసాలూ ప్రచురించే అవసరమూ. అలవాటూ లేదన్నాను. చివరగా, కులం ఆధారంగా వుద్యమాలు నడిపే పత్రికలకూ రాయనని చెప్పి పెట్టేశాను.

ఈరోజు, ఆ శీర్షిక క్రింద, గతవారం వ్యాసం ఎక్కడిదో ప్రచురించారు. ఈవారం వ్యాసం ఎవరిదో పేరు ఇస్తూ, ఈమెయిలూ ఇచ్చారు.

అది ఈక్రింద చూడండి.

surya4

November 28, 2009 · Kasturi Murali Krishna · 8 Comments
Posted in: వ్యక్తిగతం

మా ఇంటి ముందు వ్రేలాడుతున్న వైర్లు!

పొట్టనొప్పికి మందిస్తే తలనొప్పి వచ్చిందిట. మా  కాలనీలో విద్యుత్ స్థంభాల మధ్య దూరం చాలా ఎక్కువగా వుంది, వైర్లు వదులుగా వున్నాయి, ఖాళీ స్థలం కావటంతో గాలి బాగా వేగంగా వీస్తుంది. దాంతో ఎలక్ట్రిక్ వైర్లు తెగి అనవసర ప్రమాదాలు సంభవించే వీలుందని కంప్లయింట్ ఇస్తే ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్ మెంట్ వారు వెంటనే స్పందించారు.

ఒకరోజు వచ్చి కొలతలు తీసుకున్నారు. మరో రోజు వచ్చి మార్కింగులు గీసుకున్నారు. ఇంకో రోజు వచ్చి ఇంటి ముందు లోతయిన గుంట తవ్వారు. ఆతరువాత రోజు వచ్చి ఒక పెద్ద సిమెంటు స్థంభం పాతి వెళ్ళారు. మరుసటి రోజు వైర్లను స్థంభం పైనుండి లాగి బిగించి కడతామనీ, ఇక ఎంత పెద్ద తుఫానొచ్చినా వైర్లు తెగిపడటం వల్ల ప్రాణాలు పోయే వీలుండదనీ హామీ ఇచ్చారు.

మరుసటి రోజు ఆఫీసునుంచి సాయంత్రం ఇల్లు చేరే సరికి ఇదీ పరిస్థితి. Image010వ్రేలాడే వైర్లు ఉయ్యాలలూగమని ఆహ్వానిస్తున్నాయి. మా ఇంటికి వచ్చేవారందరినీ మా కన్నా ముందే ఆప్యాయంగా పలకరించేందుకు సిద్ధంగా వున్నాయి. కాలికి మందేస్తే వేలు తీసేయాల్సిన పరిస్థితి  తెచ్చే మనవారి అధ్భుత సృజనాత్మక కళా కౌశలాన్ని మీ అందరితో పంచుకుని ఆనందించాలనిపించింది. పనిలో పనిగా మా ఇల్లునుకూడా చూపించినట్టవుతుందికదా అనిపించింది. వ్రేలాడే వైల్ర్ల వెనుక మబ్బులలో దాగిన తాజ్ మహల్ లా దాగిన మా ఇంటినీ చూడండి.

Image016

 

Image017

May 9, 2009 ·  · 2 Comments
Posted in: వ్యక్తిగతం