Archive for December 30, 2008

తెలుగు స్టాలు ఫలితం ఈ-మూడు బ్లాగులు.

పుస్తక ప్రదర్శనలో ఈతెలుగు స్టాలు గురించి ఎవరో ఒక తమాష అయిన వ్యాఖ్య రాశారు. వారి సెన్సాఫ్ హ్యూమరుకు ఆనందం కలిగింది.

అయితే, వారు ఈస్టాలు నిర్వహణను ఎంతగా వ్యంగ్యం చేసినప్పటికీ నేను గత సంవత్సరంగా సాధించలేనిది ఈ స్టాలులో మన బ్లాగర్ల వల్ల సాధ్యమయింది.

అది నా మిత్రుదు శ్రీపతి శర్మ, అతని భార్య సత్యవతి, నా భార్య పద్మ లు తమ తమ బ్లాగులను ఆరంభించటం!

నేనెప్పటినుంచో బ్లాగమని వీరి వెంటపడుతూన్నాను. నా మాటలు నవ్వుతూకొట్టేసేవారు. తరువాత చూద్దాం లే అనేవారు.ఇప్పుడొద్దులే అనేవారు. మేమేమి రాస్తాం అనేవారు.

కానీ, మన బ్లాగరులంతా కలవటం, కలసి ఆనందించటం చ్చొసినతరువాత వీరు నా ప్రమేయం లేకుండా, బ్లాగులను ఆరంభించేశారు.

శ్రీపతి శర్మ బ్లాగు www.sreekaram.wordpress.com. అతని భార్య బ్లాగు www.himakusumaalu.wordpress.com

పద్మ బ్లాగు, www.sripadmakasturi.wordpress.com.

ఈ మూడు బ్లాగులను, బ్లాగరులను మన బ్లాగ్ప్రపంచానికి ఆహ్వానించి, ఆదరించి, సలహాలతో సూచనలతో ప్రోత్సహించవలసిందిగా నా ప్రార్ధన.

హేళన ఊపుగా, వెక్కిరింత ఊతేజంగా, వ్యతిరేకత ప్రేరణగా మన బ్లాగ్ప్రపంచం మరింత విస్తృతమవ్వాలని కోర్కుంటున్నాను.

ఈ మూడు బ్లాగులను అందరూ సందర్శించి, ఆహ్వానించి, ఆదరించగలరని ఆసిస్తున్నాను.

December 30, 2008 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: Uncategorized