Archive for March 5, 2010

హైకు, నాట్ లైట్ వైటూ!

హైకు,

ఇ డోంట్ లైకూ,

అన్నాను హైకు అంటే ఏమిటో సరిగా తెలియనప్పుడు. మనవారు రాస్తున్న హైకులను చూసి, హైకు, కైకు? అని కూడా ప్ర్శ్నించాను. మన దగ్గర్ వున్న కవితారీతులను వదిలి లైట్ వైట్ హైకు వెంట కవులు పడటాన్ని హేళన చేసేవాడిని.

కానీ, ఇప్పుడు,

హైకూ,                                             haiku

కాదంత,

లైటు వైటూ

అని అర్ధమయింది.

హైకూ, హెవీ వైటు, మహమ్మదలీ ఫైటూ అని అంటున్నానిప్పుడు.

హైకూ పట్ల నా ద్రుక్పథంలో ఇంత మార్పు రావటానికి ప్రధాన కారణం, డాక్టర్ రూప్ కుమార్ డబ్బీకార్ రచించిన హైకు సారస్వతం పుస్తకం.

భావనా బలం లేనివారు, భాషపైన పట్టు సాధించాలన్న తపన లేక, నోటికొచ్చింది రాసేసి లేని వాటిని వూహించటమే తమ సృజనాత్మతకతకు నిదర్శనం గా చలామణీ చేసి పేరు సంపాదించాలనుకున్న చేతకాని ఆధునిక వచనకవుల కొత్త పాశుపతాస్త్రాల నమూనాలు హైకులు, నానీలు, నానోలు, నోనోలు, నీనీలు, నాకన్నాలూ లాంటి కవితవికృతాకృతులని అనుకున్నాను. నా ఆలోచనలో పొరపాటున నాకర్ధం చేసిన పుస్తకం ఇది.

ఈ పుస్తకంలో 10 అధ్యాయాలున్నాయి.

హైకు సాహిత్యం పూర్వాపరాలు, మౌలిక అంశాలు, లక్షణాలు, స్వభావం, సౌష్టవం, లయ, సాంప్రదాయం, విస్తరణ, నిర్మాతలు వంటి అధ్యాయాలు హైకు జపాన్ వారి సాంప్రదాయంలో ఎంత ప్రాధాన్యం వహిస్తుందో, ఎలా హైకు అభివ్రుద్ధి చెందిదో మనకు తెలుపుతాయి.

హైకు అంటే ఏవో అర్ధంలేని మూడు గజిబిజి వాక్యాల కూర్పు అని మన తెలుగు హైకులు చదవగా ఏర్పడిన తేలిక అభిప్రాయం తప్పని తెలుస్తుంది.

అయితే, వేదాలలో హైకు అన్న అధ్యాయంలో వాదన అంత ఆమోదయోగ్యంగా తార్కికంగా లేదు. కానీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా మానవుడి ఆలోచనాసంవిధానంలోని ఏకసూత్రత గురించిన ఆలోచనలు కలిగిస్తుంది.

తెలుగు సాహిత్యంలో హైకు అన్న అధ్యాయం చదివినా తెలుగు హైకులపట్ల ఎలాంటి మైకం గౌరవం కలగవు.

ఈ పుస్తకం చదివిన తరువాత జపానీయులు సాంప్రదాయ కవితాప్రక్రియ అన్న భావంతో హైకు పై గౌరవం కలుగుతుంది. కానీ, మనవారు మన సాంప్రదాయ రక్రియలు వదిలి పరాయి ప్రక్రియల మోజులో పడటం కోకిల కాకి అవ్వాలన్న ప్రయత్నమే అన్న అభిప్రాయం మాత్రం బలపడుతుందీ పుస్తకం చదివినతరువాత.

హైకు గురించి ఇంతగా పరిశోధించి అనేక వివరాలను అందించిన రచయిత అభినందనీయుడు.

హైకు సారస్వతం

రూప్ కుమార్ డబ్బీకార్

150 పేజీలు,

70 రూపాయలు

పాలపిట్ట బుక్స్
16-11-20/6/1/1
403, విజయసాయి రెసిడెన్సి
సలీం నగర్, మలక్ పేట్
హైదెరాబాద్-36.
9848787284.

March 5, 2010 · Kasturi Murali Krishna · 2 Comments
Posted in: pustaka paricayamu

సప్తగిరి చానెల్ లో వేదిక కార్యక్రమం చూడండి!

ఆదివారం అంటే 8వ తారీఖున, రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు వేదిక అనే చర్చ కార్యక్రమం ప్రసారమవుతుంది.

ఈ వేదిక కార్యక్రమం లో మహిళల సమానహక్కులు, అవకాశాలు అనే అమ్షం పైన చర్చ జరుగుతుంది.

ఈ చర్చలో నేను, కొండవీటి సత్యవతి గారు, ఎం వీ లక్ష్మి గారు పాల్గొన్నాము.

ఈ కార్యక్రమం చూసి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలపండి.

సప్తగిరి చానెల్ లో….

ఆదివారం, 8వ తారీఖు,

రాత్రి 8 గంటలకు,

వేదిక కార్యక్రమము చూడండి.

March 5, 2010 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Tags: , , ,  · Posted in: Uncategorized