Archive for September 10, 2013

విశ్వనాథ సాహిత్య పరిచయం-నాందీ ప్రస్తావన.

విశ్వనాథ సత్యనారయణ గారి సాహిత్యాన్ని పరిచయం చేయాలన్న ఆలోచన ఎప్పటినుంచో వుంది. ఆయన సాహిత్యంపైన ఎవరయినా విమర్శనాస్త్రాలు సంధించినా, ఆయన పైన దూషణబాణాలు విసిరినా, ఆయన సాహిత్యాన్ని దుర్వ్యాఖ్యానంతో తీసిపారేస్తూన్నా, ఆయన సాహిత్యంలోని అర్ధాలను, పరమార్ధాలనూ, గూఢార్ధాలనూ , నిగూఢార్ధాలనూ వివరించాలన్న తీవ్ర తపన కలుగుతూండేది. ముఖ్యంగా, ఆయన సాహిత్యాన్ని చదవని వారు, ఆయన సాహిత్యం దరిదాపులకు కూడా వెళ్ళని వారు, కనీసం ఆయన పుస్తకన్ని ముట్టుకుని కూడా చూడని వారు సైతం, వారూ వీరూ అన్న మాటలను ప్రామాణికంగా తీసుకుని తెలిసీ తెలియక ఒక మహా సాగరంలాంటి సాహిత్యాన్ని తీసిపారేస్తూంటే వీరందరికీ విశ్వనాథ సాహిత్య సాగరంలోని అధ్బుతమయిన విషేషాలను వివరించాలన్న తపన కలుగుతూండేది.

మనకు మంచి తెలిస్తే పది మందితో పంచుకుంటే మంచి పెరుగుతుంది. అందుకని, విశ్వనాథ సాహిత్యాన్ని నేను అర్ధం చేసుకున్న రీతిలో ఇతరులకు చేరువ చేస్తూ, నేను గ్రహించిన మణిమాణిక్యాలు, అందుకున్న అమూల్యమయిన సంపదలను అందరితో పంచుకోవలనీ ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నాను.

ఈ విషయాన్ని ఒక వ్యాస పరంపరగా రాస్తానని ఏ పత్రికతో అన్నా ఏదో ఒక కారణం చెప్పి ఎత్తగొట్టేవారు. నిలదీసి అడిగితే, ఆయన సాహిత్యంలో ఇప్పటి తరానికేముంది అని తమ అఙ్నానాన్ని ప్రదర్శించుకున్నారు. కొందరు, ఆయన్ సాహిత్యాన్ని పరిచయటం చేయటం మతానికి సంబంధించింది, వొద్దులెండి అని తమ లౌకికతను చాటుకునేవారు. ఆ చ్చాందసుడా, వొద్దొద్దు అని తమ భ్యుదయ ప్రోగ్రెస్సివ్ భావాలు చూపేవారు.

ఇలాంటి అనేక అనుభవాల వల్ల విసిగిపోయాను. ఇంతలో బ్లాగులు లభించటం వల్ల బ్లాగులో రాదామనుకున్నాను. పత్రికలలో వున్న పరిమితులు బ్లాగులో వుండవు. కానీ, అనెక కారణాల వల్ల ఆయన్ చిన్న కథల పరిచయం ఆరంభించి కొన సాగించలేకపోయాను.

చివరికి, ఇప్పుడు, అనేక కారణాల వల్ల, నేను పత్రికలలో కాలం లను స్వచ్చందంగా తగ్గించుకుంటున్నాను. కాబట్టి, నేను ఇష్టంగా చేయాలనుకుంటున్న పనులను బ్లాగు ద్వారా వెలువరించాలని నిశ్చయించాను. పత్రికలు ప్రచురించ నిరాకరించినవి, నాకు నచ్చినవి, బ్లాగు ద్వారా పాఠకులకు చేరువచేయాలన్న ప్రయత్నం ఆరంభించాను. అందులో భాగంగా, ఫేస్ బుక్ లో సాహిత్యకాగడా పేజీని ఆరంభించి, నిర్మొహమాటమయిన విమర్శలు చేస్తున్నాను. నా బ్లాగులో నేను ఎంతో కాలంగా అనుకుంటున్న విస్వనాథవారి సాహిత్యాన్ని పరిచయం చేసే ప్రయత్నానికి శ్రీకారం చుడుతున్నాను.

నా జీవితంలో కీలకమయిన దశలో విశ్వనాథ సాహిత్యం నాకు పరిచయం అయింది. అది వ్యక్తిగతంగా నాకెంతో లాభించింది. ఇతరులు సందేహాలలో కొట్టుకుపోతున్న వేళ, నేను నిశ్చలంగా నిలవగలిగాను. విశ్వనాథ సాహిత్యంతో పరిచయం లేకపోవటం వల్ల్, సమాజము, యువ తరమూ, యువ రచయితలూ ఎంతగానో నష్టపోవటం చూస్తున్నాను. అందుకని, నేను అర్ధం చేసుకున్న విశ్వనాథను అందరితో పంచుకునే ప్రయత్నం ప్రారంభిస్తున్నాను.

విశ్వనాథ సాహిత్యం అనంతమయిన సాగరం. నేను పండితుడను కాను. కానీ, సృజనాత్మక రచయితగా, సున్నిత మనస్తత్వం కలవాడిగా, భావుకుడిగా, రొమాంటిక్ గా, దేశ భక్తుడిగా, భారతీయ సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, జీవన విధానం, వారసత్వం, వాఙ వారసత్వం, వాఙయాలపైన అచంచలమయిన విశ్వాసం వున్నవాడిలా నాకు అర్ధమయిన విశ్వనాథను మీముందుంచుతున్నాను. స్వీకరించినా, తిరసరించినా….విశ్వనాథార్పణం

September 10, 2013 · Kasturi Murali Krishna · 7 Comments
Posted in: విశ్వనాథ కథాసాహిత్యం.