Archive for April 13, 2014

హిందూ మహా యుగము-పుస్తక పరిచయము.

సుమారు నూరేళ్ళ క్రిందట ప్రచురితమయిడున పుస్తకం విడులయినప్పటినుంచీ అయిదు సంవత్సరాలపాటూ వరుసగా ప్రతి సంవత్సరం ఒక నూతన ముద్రణకు నోచుకుంది. అత్యంత ఆశ్చర్య కరమయిన విషయం ఇది. కానీ, 1907 వ సంవత్సరంలో తొలిసారిగా విడుదలయిన ఆ పుస్తకం ఈనాటికీ ప్రామాణికంగా వుండటమే కాదు, అనేక విలువయిన అంశాలతో వుంది. అందుకే, ఈ గ్రంథాన్ని ఆ కాలంలో తెలుగువారు ఎంతో ఆదరించారు. కొమర్రాజు వేంకట లక్ష్మణ రావు రచించిన , హిందూమహాయుగము అను హిందూ దేశ కథాసంగ్రహము అనే అత్యుత్తమ చారిత్రిక గ్రంథం 2002లో మళ్ళీ ముద్రణకు నోచుకుంది. అయోధ్య నుండి లంకకు శ్రీ రాముడి పథ సంచార పటంతో కూడిన ఈ పుస్తకం అత్యంత ఆసక్తి కరమయినదే కాదు ఎంతో ప్రధాన్యం కలది కూడా.
లక్ష్మణరావు ఏ రచన చేసినా దానికి దేశ భక్తి కారణము, ప్రేరణము, వస్తునిష్ఠ ప్రధానంగా వుండేదని వారి జీవిత విశేషాలను తెలియ చేసే వ్యాసంలో అక్కిరాజు రమాపతి రావు గారు రాశారు. తిరోగమన భావాల నుంచి దేశం బయట పడి, తన మతం, తన సంస్కృతి పురోగమనం సాధించాలని, సాటి దేశాలలో మన దేశం తల ఎత్తుకుని గౌరవ స్థాయి సముపార్జించుకోవాలన్న ఆశయంతో ఆయన రచనలు చేశారన్నారు. భారత దేశ చరిత్రలో హిందువుల అవివేకం వల్ల, అనైకమత్యం వల్ల, స్వార్ధ పరత్వం వల్ల, సాటి వారిని చూసి ఓర్వలేని తనం వల్ల, ఈర్ష్య వల్ల తమ సర్వనాశనం ఎలా సిద్ధింప చేసుకున్నారో హిందూ మహా యుగంలో ప్రస్తావించారు. నిష్పక్షపాతమయిన దృష్టితో, జిమ్న్యాసతో, ప్రచీన భారత దేశ చరిత్రను తెలుసుకోగోరేవారికి ఇది ప్రామాణికమయిన, సంగ్రహమయిన, సాధికారికమయిన గ్రంథం. ఇది రచితమయిన నూరేళ్ళ తరువాత కూడా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగటం ఆశ్చర్యమని ఈ పరిచయంలో అక్కిరాజు రమాపతి రావు వ్యాఖ్యానించారు.
ఈ పుస్తకం రచించిన నాటికి మొహెంజొదారో, హరప్పాల గురించి తెలియదు. అయినా, వేదకాలం, క్షాత్ర కాల హిందూ సంస్కృతి, మేధా వైభవం, పరాక్రమం, సాంఘిక జీవనం ఎంతో ఆసక్తి కరంగా వర్ణించారని, సంగ్రహంగా శడ్దర్శనాల గురించి చెప్పారనీ, రాముడు అయోధ్యనుంచి లంక వరకూ జరిపిన ప్ర్యాణాన్నీ ఈ పుస్తకంలో వర్ణించారనీ, ఈ గ్రంథం, భారతీయులకు కావలసిన జాగృతిని, ఉత్తేజాన్ని, చైతన్యాన్ని, దృఢ సంకల్పాన్ని సమకూర్చగలదని తమ విశ్వాసమని ప్రకాశకులు విమ్నప్తిలో పేర్కొన్నారు.
లక్ష్మణ రావు నేటి సామ్య వాదుల చరిత్ర రచనా ధోరణిలా కాక ఆనాటికి జరిగిన పరిశోధనల ఆధారముగా నిశ్పక్షపాతంగా చరిత్రను రాశారని ఆమోదంలో శివానంద మూర్తిగారు తెలిపారు.
ఈ పుస్తకంలో మొత్తం 6 ప్రకరణాలున్నాయి. మొదటి ప్రకరణము హిందూ దేశము అందలి జనులు, రెండవ ప్రకరణము, ఋగ్వేద యిగము, మూడవ ప్రకరణము, క్షాత్ర యుగము, నాల్గవ ప్రకరణము, సూత్ర యుగము, అయిదవ ప్రకరణము, బౌద్ధ యుగము, చివరి ప్రకరణము పౌరాణిక యుగము.
ఆయన రాసినంత కమనీయంగా ఇంతవరకూ తెలుగులో చరిత్ర పుస్తకం రాలేదు. ఈ వంద ఏళ్ళలో ఎవరూ ప్రాచీన భారత దేశ చరిత్ర రాయలేదు. వేదకాలం నుంచి ముఘల్ సామ్రాజ్యం వరకూ ఒక ఆసక్తికరమయిన నవల లాగా వారు రచించారు. ఆయన రాసిన భారత దేశ చరిత్ర గ్రంథాలలో ఇది మొదటిది. చరిత్ర పట్ల ఆసక్తి కల ప్రతిఒక్కరు తప్పకుండా కొని చదివి భద్రపరచుకుని, పదిమందికీ చెప్పాల్సిన గ్రంథం ఇది.
హిందూ మహాయుగం అను హిందూ దేశ కథా సంగ్రహము.
సంపాదకుడు- అక్కిరాజు రమాపతి రావు.
పేజీలు-250. వెల; రూ 100/-
ప్రతులకు
ప్రధానమయిన పుస్తక విక్రయ శాలలన్నీ
అక్కిరాజు రమా పతి రావు, 2-2-18/47, బి-20, ఫ్లాత్ నం; 104, శ్రీ సాయి క్రుపా రెసిడెన్సీ, డి డి కాలనీ, హైదెరాబాదు-13.
ఫోను; 040-27602352.

April 13, 2014 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: pustaka paricayamu