మనసు మాట – ముఖేష్ పాట

పాడుతా తీయగా శిర్షికన ఈ భూమి మాస   పత్రికలో ముఖేష్  వ్యాసంMUKESH 1MUKESH 2

Enter Your Mail Address

October 12, 2009 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: నా రచనలు.

One Response

 1. తృష్ణ - October 12, 2009

  బాగుందండి ఆర్టికల్.
  अनाडी చిత్రంలోని ఈ పాట,
  “किसी कि मुस्कुराहटों पे हॊ निसार
  किसी कि दर्द मिल सकॆ तो लॆ उधार
  कसी की वास्तॆ हॊ तेरॆ दिल मे प्यार
  जीना इसी का नाम है…”

  sangam చిత్రంలోని
  “दॊस्त दॊस्त ना रहा..प्यार प्यार ना रहा
  जिम्दगि हमे तेरा ऎत्बार ना रहा..ऎत्बार ना रहा..” పాట కూడా చాలా బాగుంటాయండి.

Leave a Reply