వనిత టీవీలో నా కార్యక్రమం!

ఈవేళ వనిత టీవీలో రాత్రి 10గం 30 నిలకు వెండితెర వెన్నెల కార్యక్రమంలో నేను స్క్రిప్టు రాసిన కార్యక్రమం వస్తుంది. పాత హిందీ సినిమా నజ్రానా సినీకథను విశేషాలతో పరిచయం చేశాను. ఈ కార్యక్రమం చూసి మీ అభిప్రాయాన్ని, సూచనలను నిర్మొహమాటంగా తెలపండి.

Enter Your Mail Address

October 15, 2009 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: sinemaa vishleashaNaa.

Leave a Reply