ఇవాళ్టి నుంచీ నేను ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లో!

ఇవాళ్టి నుంచీ మన హైదెరాబాదులో అంతర్జీతీయ బాలల చలనచిత్రోత్సవం ఆరంభమవుతోంది. ఆ చలన చిత్రోత్సవంలో ప్రదర్శించే సినిమాల సమీక్షలను ప్రతిరోజూ ఉదయం హైదెరాబాద్ ఏ స్టేషన్ లో మీడియం వేవ్ లో వినవచ్చు. నేను కేపీ అశోక్ కుమార్ సమీక్షకులం.

అంటే, ఈ వారమంతా మా మకాం ప్రసాద్ ఐమాక్స్ లోనే అన్నమాట. సినిమాలు చూసి రివ్యూ రికార్డు చేసి ఇల్లుచేరి మళ్ళీ ప్రొద్దున్నే సినిమాలకు చలో. ఇదీ ఈవారం నా పని.

సినిమాలు చూసి, మా రివ్యూలు విని మీ అభిప్రాయాలను తెలపండి.

Enter Your Mail Address

November 14, 2009 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: Uncategorized

Leave a Reply