ఆత్మగౌరవాలు-దేశం ముక్కలు!

astramఇది మార్చ్ 2005 నాటి విపుల మాస పత్రికలో నా శీర్షిక వ్యంగ్యాస్త్రం లో ప్రచురితమయిన వ్యంగ్య కథ. ఇప్పటి పరిస్థితిని చక్కగా ప్రతిబింబిస్తుంది. చదివి మీ స్పందనను తెలపండి.

 

vastram1

Enter Your Mail Address

December 15, 2009 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: నా రచనలు.

Leave a Reply