ఇవాళ్ళ జంజీర్ చూడండి!

zanjeer1ఇవాళ్ళ వనిత టీవీలో రాత్రి 10గంటల 30 నిముషాలకు వెండితెరవెన్నెల కార్యక్రమంలో అమితాభ్ సినిమా జంజీర్ పరిచయం వుంటుంది. సినిమా విశేషాలు, కథలతో పాటూ కొన్ని సన్నివేశాలూ చూపిస్తారు. ఈ కార్యక్రమానికి స్క్రిప్టు రాసింది నేనే. తప్పక చూడండి. చూసి మీ అభిప్రాయాన్ని, సూచనలను చెప్పండి.

zanjeer2

Enter Your Mail Address

December 17, 2009 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: నా రచనలు.

Leave a Reply