సప్తగిరి చానెల్ లో వేదిక కార్యక్రమం చూడండి!

ఆదివారం అంటే 8వ తారీఖున, రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు వేదిక అనే చర్చ కార్యక్రమం ప్రసారమవుతుంది.

ఈ వేదిక కార్యక్రమం లో మహిళల సమానహక్కులు, అవకాశాలు అనే అమ్షం పైన చర్చ జరుగుతుంది.

ఈ చర్చలో నేను, కొండవీటి సత్యవతి గారు, ఎం వీ లక్ష్మి గారు పాల్గొన్నాము.

ఈ కార్యక్రమం చూసి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలపండి.

సప్తగిరి చానెల్ లో….

ఆదివారం, 8వ తారీఖు,

రాత్రి 8 గంటలకు,

వేదిక కార్యక్రమము చూడండి.

Enter Your Mail Address

March 5, 2010 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Tags: , , ,  · Posted in: Uncategorized

One Response

  1. అగ్నాని - March 5, 2010

    ఎక్కడి సమాన హక్కులు అక్కగారు. ఉద్యోగం చేసే మహిళలు double income group లో ఉంటారు. వాల్లకేమో 190000 IT limit. ఒక్కడె ఉద్యోగం చేసే మగవాడికి 160000 లిమిట్టా? ఇదేం న్యాయం? ఇది అన్యాయం. దయచేసి ఈ విషయమై మీ చర్చలో మాట్లాడవలసినదిగా కోరుచున్నాను.

Leave a Reply