ఆత్మవంచనలు……

ఆంధ్రప్రభ ఆదివారం అనుబంధంలో ప్రచురితమయిన వ్యాసం ఇది. శీర్షిక సగటుమనిషి స్వగతం. చదివి మీ అభిప్రాయం రాయండి.

SAMA

Enter Your Mail Address

March 21, 2010 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: నా రచనలు.

One Response

  1. swarnamallika - March 21, 2010

    చాలా అర్ధవంతంగా ఉంది మీ రచన. ఎవరికీ వారు ఆత్మవంచన చేసుకోడం మాత్రమె కాదు, తాము చేసేదే సరి అయినదని సమాజాన్ని బలవంతంగా అయినా సరే ఒప్పించాలని చూస్తారు.

Leave a Reply