పరమహంసలు-పరమహింసలు!

ఇది సగటుమనిషిస్వగతం శీర్షికన ఆంధ్రప్రభ ఆదివారం అనుబంధంలో ప్రచురితమయింది.

samasa

Enter Your Mail Address

March 30, 2010 · Kasturi Murali Krishna · 2 Comments
Posted in: నా రచనలు.

2 Responses

  1. వంశీ - March 30, 2010

    మురళీకృష్ణగారూ – యాదృఛ్ఛికమో, కాకతాళీయమో ఏమో గానీ మీ వ్యాసంలోని – “దేవుడి” గురించిన చిట్టచివరి లైన్లు, మొన్న శనివారం నేను మా శాస్త్రిగారితో అన్నాను… వ్యాసం బాగుంది

    వంశీ

  2. రవిచంద్ర - March 30, 2010

    చాలా సూటిగా చక్కగా చెప్పారు.

Leave a Reply