పాలపిట్ట లో నా వ్యాసం!

పాలపిట్ట మాస పత్రికలో ప్రచురితమయిన వ్యాసం ఇది. చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలపండి.

palapittapalapi

palapa

Enter Your Mail Address

April 8, 2010 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: నా రచనలు.

One Response

  1. రాజేంద్రకుమార్ దేవరపల్లి - April 8, 2010

    మీరు ఇలాంటివి ఇమేజెస్ గా పెట్టే కన్నా శుభ్రంగా పీడీయఫ్ చేసిపెడితే చదవటానికి సులభంగా ఉంటుంది.

Leave a Reply