ఒక ధీర వనిత విజయ గాథ

ది.22 జూన్ 2008 నాటి వార్త ఆదివారం అనుబంధం నేను రాసిన “ఒక ధీర వనిత విజయ గాథ” అనే కథనాన్ని ఇక్కడ చదవండి. 

oka-dheera-vanita-vijaya-gaatha

 మీ అభిప్రాయాలను నాకు రాయండి.

Enter Your Mail Address

June 26, 2008 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags:  · Posted in: రియల్ స్టోరీస్

No Responses

  1. Sarojini - February 2, 2009

    Great personality and very inspiring character. Thanks for sharing. Sarojini

  2. anil - February 3, 2009

    CHala bagundi me site…

Leave a Reply