ప్యాసా, కాగజ్ కే ఫూల్- ఒక విశ్లేషణ.

ప్యాసా, కాగజ్ కే ఫూల్- ఒక విశ్లేషణ.- ఇది ఏప్రిల్ నెల పాలపిట్ట మాస పత్రికలో ప్రచురితమయింది. చదివి మీ నిర్మొహమాటమయిన అభిప్రాయాన్ని తెలపండి.

gurudutgurudut1gurudutt2gurudutt3

Enter Your Mail Address

June 16, 2010 · Kasturi Murali Krishna · 2 Comments
Posted in: sinemaa vishleashaNaa., నా రచనలు.

2 Responses

  1. Pradeep - June 17, 2010

    Super! నాకు ఆ ప్యాస అన్నా, కాగజ్ కే ఫూల్ అన్నా చాలా ఇష్టం. Thanks for sharing. :)

  2. Malakpet Rowdy - June 17, 2010

    Nice one. It would have been better if you had touched up on Shib Biwi aur Gulaam too.

Leave a Reply