నేను చదివిన మంచి పుస్తకం-chasing the rainbow.

మనోజ్ దాస్ పేరు ఎవరికీ కొత్తగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒరియా, ఇంగ్లీషు భాషలలో ఆయన రచనలు సాహిత్యప్రేమికులందరినీ అలరిస్తూన్నాయి.పలు ఇతర భాషలలోకి కూడా ఆయన రచనలు అనువాదమయ్యాయి.ఈ పుస్తకం చేసింగ్ ది రై బో అతని బాల్యం నాటి జ్ఞాపకాల సంకలనం.ఈ పుస్తకం టాగ్ లైన్-growing up in an indian village.

పాతకాలం నాటి వ్యక్తుల బాల్యాల్లాగే మనోజ్ దాస్ బాల్యం కూడా మనల్ని మంత్రముగ్ధులను చేస్తుంది. ఆనద పరవశులను చేస్తుంది.నవ్విస్తుంది.ఆలోచింప చేస్తుంది.అతని కథలలాగే, జీవితం పట్ల అవగాహనను కలిగిస్తుంది.

ఇందులో మొత్తం 28 అధ్యాయాలున్నాయి.ప్రతి అధ్యాయంలో అతని బాల్యానికి సంబంధించిన ఒక అనుభవం, ఒక జ్ఞాపకం పొందుపరచారు. వంశధారా, మహానదులు, ఎగసిపడే సముద్ర కెరటాలతో, అలల హోరుతో సహా మన కళ్ళముందు నిలబడతాయి.బాల్యం లోని అమాయకత్వం, ఆలోచనలు, మళ్ళీ మనకు మన బాల్య స్మృతులను గుర్తుకుతెస్తాయి. ఈ కథలు చదువుతూ పాథకుడు తన బాల్యానుభవాలను స్మరిస్తాడు. అంటే ఈ ఒక్క పుస్తకం చదవటం వల్ల డబుల్ మజా అన్నమాట.

ఆరంభంలో, సముద్రంలో కొట్టుకు పోయిన ఇద్దరు ప్రేమికుల కథ నుంచి, దయ్యలు, భూతాలు, ఎలుగుబంట్లు, పులుల్లు, టీచర్లు, రాజ్యాలు కోల్పోయిన రాజులు, అభిమాన ధనులయిన వ్యక్తులు, ఇలా ఒక అద్భుతమయిన ప్రపంచం మన కళ్ళముందు నిలుస్తుంది.

దీన్లోంచి ఒక చిన్న కథ చెప్తాను.

చిన్నప్పుడు నాటకం చూస్తాడు. దాన్లో రాధా, కృష్ణుడి వేశం కూడా ఇద్దరు మగ పిల్లలు వేస్తారు. వారితో సముద్రం ఒడ్డున నడుస్తూంటే, ఒక ముసలమ్మ రాధా కృష్ణుల కోసం తపిస్తూంటుంది. ఈ పిల్లలే ఆ వేశాలు వేసారని చెప్పినా నమ్మదు. ఇది రచయితలో నిజానిజాలు, భ్రమలూ, కల్పితాల గురించి ఆలోచనలు కలిగిస్తుంది. చెప్పనక్కర్లేదు, ప్రస్తుత సమాజంలో, తెరపైన భ్రమల మోజులో పడిన వారందరికీ ఈ సంఘటన కనువిప్పు కలిగిస్తుంది.

ప్రేమ గురించిన రొమాంటిక్ ఆలోచనల సంఘటన కూడా ఎదను కదలించే రీతిలో వుంటుంది.ఇలా ప్రతి ఒక్క సంఘటన మన మనసులో స్థిరంగా ముద్ర వేసేదే.

అందరూ తప్పని సరిగా చదవాల్సిన పుస్తకం ఇది. జీవిత చరిత్రలా కాక ఒక రమ్య మయిన కథల సంకలనం లా చదువుతూ పోవచ్చు.

ఈ పుస్తకాన్ని ఆక్స్ ఫొర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ వారు 2004 లో ప్రథమంగా ముద్రించారు.వెల అప్పుడు, 275/-.     

Enter Your Mail Address

June 28, 2008 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: pustaka paricayamu

No Responses

  1. Purnima - June 28, 2008

    Thanks for the introduction, This is on my list now. :-)

Leave a Reply