భారతీయ వ్యక్తిత్వ వికాసం విడుదలయింది.

నేను రచించిన భారతీయ వ్యక్తిత్వ వికాసం అనే పుస్తకం పుస్తకాల దుకాణాలను చేరుకున్నది.

ఇది 350 పేజీల పుస్తకం. వెల రూ.150/-. పుస్తకాన్ని ప్రచురించిన వారు ఎమెస్కో ప్రచురణలు.

ఇవి జాగృతి వార పత్రికలో 2005 నుంచి 2008 వరకూ ధారావాహికంగా వెలువడిన వ్యాసాలు. ఈ శీర్షిక రచనకు ప్రేరణ, ప్రోత్సాహమూ అప్పటి జాగృతి సంపాదకులు రామ మోహన్ రావు గారిదే.

ఈ పుస్తకంలో మొత్తం 12 అధ్యాయాలున్నాయి. అవి,

వ్యక్తిత్వం- విజయం 
వ్యక్తిత్వం- మనస్సు.

వ్యక్తిత్వం- దైవభావన

వ్యక్తిత్వం- ఆదర్శం.

వ్యక్తిత్వం- మాట.

వ్యక్తిత్వం- భయం.

వ్యక్తిత్వం- ఆలోచనలు.

వ్యక్తిత్వం- బ్రహ్మచర్యం.

వ్యక్తిత్వం- శాంతం.

వ్యక్తిత్వం- ధనం.

వ్యక్తిత్వం- అధికారం.

ఈ పుస్తకానికి ఆరంభంలో పరిచయం, నాందీ ప్రస్తావన, చివరలో ఉపసమ్హారాలూ వున్నాయి.

వ్యక్తిత్వం- కులం అన్న వ్యాసాలు ఆరంభించాను కానీ, పూర్తి అయ్యేలోగా అనివార్య కారణాల వల్ల  సగంలో ఆపేయాల్సిరావటం తో ఈ పుస్తకంలో చోటు చేసుకోలేదు. ఆ వ్యాసాలకు ఆరంభ వ్యాసం మాత్రం  ఇందులో చేర్చాను. దేవుడి దయ వుంటే వ్యక్తిత్వం- కులం అనేది అధ్యాయంలా కాక ప్రత్యేక పుస్తకంలా రూపొందుతుంది.

భారతీయ వ్యక్తిత్వ వికాసం పుస్తకం చదివి మీ అభిప్రాయాలను, సూచనలను  నిర్మొహమాటంగా తెలియచేయండి.

Enter Your Mail Address

August 12, 2010 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: పుస్తక పరిచయము, భారతీయ వ్యక్తిత్వ వికాసం

Leave a Reply