మనిషై పుట్టిన మృగం

హైదరాబాదు లో ఉన్న ఓ మిత్రుని సాయంతో ఈ టపా రాస్తున్నాను.  6, జూలై 2008 నాటి వార్త ఆదివారం అనుబంధం లో నేను రాసిన కథనం “మనిషై పుట్టిన మృగం” ప్రచురితమైంది. ఆ కథనాన్ని ఇక్కడ చదవండి.

manishai-puttina-mrugam

Enter Your Mail Address

July 24, 2008 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: Uncategorized

Leave a Reply