గుంటూరు సభ వాయిదా…..

గుంటూరులో ఈవేళ జరగాల్సిన సభ ఈనెల 30వ తారీఖు నాటికి వాయిదా పడింది.

ఏప్రిల్ నెల 30న గుంటూరులోని బృందావన్ గార్డెన్స్ లో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పుస్తకావిష్కరణ సభ
జరుగుతుంది.

Enter Your Mail Address

April 8, 2011 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: నా రచనలు.

Leave a Reply