చినుకు ప్రత్యేక సంచికలో నా కథ.

చినుకు ప్రత్యేక సంచికలో ప్రచురితమయిందీ కథ. అచ్చుతప్పులను సరిచేసుకుని చదవగలరు. చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని  తెలపండి.

Enter Your Mail Address

April 16, 2011 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: నా రచనలు.

One Response

  1. కోడీహళ్లి మురళీమోహన్ - April 17, 2011

    కథ బాగానే ఉంది. ఇంతకీ ఆ రాగమయి మన మార్తాండ అభిమాన రచయిత్రేనంటారా?

Leave a Reply