ఆంధ్రభూమి దినపత్రికలో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు సమీక్ష.

ఆదివారం ఆంధ్రభూమి దినపత్రికలో అక్షర పేజీలో ప్రచురితమయిన సమీక్ష ఇది.

Enter Your Mail Address

August 11, 2011 · Kasturi Murali Krishna · 2 Comments
Posted in: పుస్తక పరిచయము

2 Responses

  1. T. Readabili - August 11, 2011

    ఈ “రీడబిలిటీ”ని తెలుగులో ఏమందురో??

  2. జీడిపప్పు - August 12, 2011

    మురళీకృష్ణ గారు, నవోదయలో ఈ పుస్తకాన్ని కొన్నాను. శ్రీకృష్ణదేవరాయల జీవితం పట్ల అమితాసక్తి ఉన్న నాకు ఈ పుస్తకం చాలా ఆసక్తికరమయిన విషయాలను తెలియజెప్పింది. సరళమయిన భాష, బిగి సడలని కథనంతో మొదటి పేజీ నుండి ఆఖరివరకు ఏకబిగిన చదివింపచేసారు.

Leave a Reply