భయపడటానికి సిద్ధంగా వుండండి. నా కొత్త పుస్తకం తయారవుతోంది.

నా కొత్త పుస్తకం అతి వేగంగా సిద్ధమవుతోంది.

శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పుస్తకం చాలా బాగా పోతోందని నిన్ననే నవోదయ పుస్తకాల దుకాణంలో తెలిసింది. అడిగి కొనటమేకాదు, చదివిన తరువాత నా ఇతర పుస్తకాలూ కావాలని అడుగుతున్నరనీ, వీలయితే పాత పుస్తకాలూ కొన్ని తెమ్మనీ అడిగారు.

అయితే, నవోదయాలోనే కాక ఇతర పుస్తకాల దుకాణాలలోనూ, ఇతర ప్రాంతాలలోనూ నా పుస్తకాలు లభ్యమయ్యేట్టు చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను.

అయితే, కృష్ణదేవరాయల తరువాత నేను భారతీయ తత్వ చింతన ను అచ్చువేయాలని అనుకున్నాను. ఇంతలో, చిత్ర మస పత్రికలో హారర్ కథకు బహుమతి రావటంతో నా ఆలోచన మారింది.

సౌశీల్య ద్రౌపది, భారతీయ వ్యక్తిత్వ వికాసం, సైన్స్ ఫిక్షన్ కథలు, శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, ఇలా ఒక్కొక్క పుస్తకం అందరి ఆదరణ పొందటం, అమ్ముడుపోవటం ఆననందాన్ని ఇస్తోంది. దాంతో, హారర్ కథలకూ మంచి ఆదరణ వుంటుందన్న విశ్వాసం వుంది. కాబట్టి ఈ ఆదరణ పొందే పుస్తకాల ప్రంప్రలో మ్రో అలాంటి పుస్తకం తెస్తే ఇంకా ఎక్కువ మంది పాఠకులను ఆకర్శించే వీలుంటుందని పించింది. అందుకనే, హారర్ కథల పుస్తకం తయారుచేస్తున్నాను.

నవ్యలో వరుసగా వచ్చినప్పుడే అవి ఎంతో ఆదరణను పొందాయి. ఎంతగా అంటే, ఒక పేరున్న సీనియర్ రచయిత, ఆబద్ధాలు చెప్పి మరీ ఆ కథలను అర్ధాంతరంగా ఆపిచ్చేంత!

ఆ కథలు డీటీపీ చేస్తున్న అమ్మాయి స్పందన చూశాక ఈ పుస్తకం తప్పకుండా పాఠకాదరణ పొందుతుందన్న విశ్వాసం మరింత పెరిగింది. ందుకే శ్ర వేగంతో తయారుచేస్తున్నాను. కవర్ కూడా భయపెట్టేట్టు వుండాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను. బహుషా, అక్టోబర్ నెలకల్లా పుస్తకం మీ చేతుల్లో వుంటుంది.

భయపడటానికి సిద్ధంగా వుండండి. భయపడటంలో ఆనందాన్ని నుభవించండి.

Enter Your Mail Address

September 10, 2011 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: Uncategorized

Leave a Reply