అక్కడే మరో కథ నాదే చదవండి!

ఈ వారం www.aadivaaram.com పత్రిక సంచికలో నావే రెండు కథలున్నాయి. జీవితం- జాతకం లోని మొదటి కథ మారకదశ తో పాటూ, 4క్ష్5 సంకలనంలోని ఇంకో కథ మట్టిగుట్ట-మేరుశిఖరం కూడా ఈ సంచికలోనే ప్రచురించారు. కథకుడిగా రచయితగా నేను ఎలాంటి పరిథులు పరిమితులు నాపైన విధించుకోలేదు. ఇలాంటి కథలే రాశ్తాడు అన్న చట్రంలో బిగించుకోలేదు. వివిధ అంశాల ఆధారంగా కథలు రాయాలని ప్రయత్నించాను.

ఒక వైపు సాంఘిక కథలు రాస్తూ మరో వైపు జీవితం-జాతం, రాజతరంగిణి కథలు, సైన్స్ ఫిక్షన్ కథలు, భగవద్గీత ఆధారంగా కథలు, ఇప్పుడు పారానార్మల్ కథలు ఇలా రకరకాల కథలు సృజిస్తూ వస్తున్నాను. ఇమేజ్ అన్నది కథకుడి అభివృద్ధికి ప్రతిబంధకం అన్నది నా అభిప్రాయం.

కానీ, మన సాహిత్య ప్రపంచంలో అనేక అపోహలు, సంకుచితాలు ఉన్నాయి. అందువల్ల specialisation కే పెద్ద పీట వేస్తారు. ప్రాంతీయ కథలు, పేదల కథలు, మాండలీక కథలు ఇలా వర్గీకరించి రచయితలను ముద్రల చట్రాల్లో బిగిస్తారు. ఆ చట్రాలకతీతంగా రాస్తున్న వారిని ఏ వర్గంలో చేర్చాలో తెలియక ఆ రచయితను కథా రచయితగానే పరిగణించరు. అందుకే నా కథలు మీకు ఏ ఇతర సంకలనాల్లోనూ కనబడవు.

ప్రతి రచయితకూ కొన్ని పరిమితులుంటాయి. నా పరిమితులను అర్ధంచేసుకుని, ఆ పరిమిత పరిథిలోనే విభిన్నమయిన కథలు విస్తృతంగా రాయాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను.

ఇప్పటికి ఈ పత్రికలో నావి నాలుగు కథలు చదివారు. ఈ నాలుగు కథల ఆధారంగా మీ అభిప్రాయాన్ని, నిర్మొహమాటమయిన విశ్లేషణనూ ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఎదురు చూస్తున్నాను.

Enter Your Mail Address

October 20, 2008 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: pustaka paricayamu

Leave a Reply