నేను తిరుపతి వెళ్తున్నాను….

నేను ఒక వారం రోజులు తిరుపతిలో సేవ చేయటానికి వెళ్తున్నాను. రెండువారాలకు సరిపడ రాతలు అన్ని పత్రికలకూ ఈచేసి మరీ వెళ్తున్నాను.
ఈలోగా నా హారర్ స్టోరీ కథల పుస్తకం ఎక్సిబిషన్ లోకి వచ్చేస్తుంది. నవోదయ దుకాణం లో దొరుకుతుంది. అంటే నేను తిరిగి వచ్చేలోగా నా పుస్తకం గురించిన మీ నిర్మొహమాటమయిన అభిప్రాయాలు నా మెయిల్ బాక్సులో ఎదురుచూస్తూంటాయన్న ఆశతో ఇప్పటినుంచే ఎదురుచూస్తున్నాను.

Enter Your Mail Address

December 14, 2012 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: నా రచనలు.

One Response

  1. durgeswara - December 14, 2012

    nEnu 19 numDi 26 varaku srivaarisEvalO uMTunnaanu svaami meeru ekkaDuMTaarO telistE maatlaaDavchchu

Leave a Reply