హారర్ కథలపై తొలి సమీక్ష.

నేను రచించిన భయానక కథల సంపుటి ఆ అరగంట చాలు పై తొలి సమీక్ష పుస్తకం . నెట్ లో ప్రచురితమయింది.
గూగుల్ ప్లస్ లో సైతం ఈ కథల గురించి పాజిటివ్ గా స్పందన లభిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. అంటే మొత్తానికి హారర్ కథలకు తెలుగు పాఠక లోకమ్నుంచి ఆదరణ లభిస్తున్నదన్నమాట.

పుస్తకం లో సమీక్ష లింకు ఇది.. ఈ పుస్తకం కినిగే లో లభ్యమవుతుంది.

http://pustakam.net/?p=13422.

Enter Your Mail Address

December 30, 2012 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: నా రచనలు.

Leave a Reply