జీవితం-జాతకం మరో కథ చదవండి

నేను శ్రీపతి శర్మ తో కలసి రాసిన మరో కథ మూడు ప్రశ్నలు, ఏ వారం www.aadivaaram.com సంచిక లో ప్రచురితమయింది. ఈ కథలో జాతకాల ఆధారంగా ఒక ప్రధానమయిన నిర్ణయం తీసుకోవటాన్ని, అత్యంత తర్క బద్ధంగా, లాజికల్ గా చూపాము. వ్యక్తుత్వ వికాసానికి, పాజిటివ్ థింకింగ్ కూ, సరయిన నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికీ జాతకాలెలా ఉపయోగపడతాయో చూపుతూ, జ్యోతిష శాస్త్రం ఎంత విస్తృతమయినదో, దాన్ని కేవలం భవిష్యత్తు తెలుసుకోటానికే వాడటం ఎంత సంకుచితమో చూపాలని ప్రయత్నించాము. అంతే కాదు, జ్యోతిష శాస్త్రం విఙ్నాన శాస్త్రమన్న ఆలోచనను ప్రదర్శించే ప్రయత్నం చేసాము. మా ప్రయత్నం ఎంత వరకూ సఫలమయిందో తేల్చాల్సింది మీరే. ఈ కథలు ఆంధ్ర భూమి మాస పత్రికలో ప్రచురితమయ్యాయి. కథ చదివి మీ నిర్మొహమాటమయిన అభిప్రాయాన్ని తెలపండి.

Enter Your Mail Address

October 26, 2008 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: pustaka paricayamu

No Responses

  1. telugumen - October 26, 2008

    i am unable to find the article

  2. ravi - December 18, 2008

    my birth date 08/07/1973,so please sent my life history(astrology)

    thanking you

    p.ravi

Leave a Reply