ది స్పై హూ కేం ఇన్ ఫ్రం ది కోల్డ్

31 మే 2007 నాటి అంధ్రభూమి వారపత్రికలో పద్మ పేరుతో నేను రాసిన పుస్తక పరిచయం ‘ ది స్పై హూ కేం ఇన్ ఫ్రం ది కోల్డ్ ‘ చదవండి. మీ వ్యాఖ్యలు రాయండి. 

thespywhocameinfromthecold.pdf
 

Enter Your Mail Address

November 15, 2007 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: అక్షరాంజలి

No Responses

  1. Giri - November 15, 2007

    మురళీకృష్ణ గారు,
    నమస్కారం. నాకు పెద్దగా నచ్చని పుస్తకాలలో ఇదొకటి – అయినప్పటికీ మీ విశ్లేషెణతో ఏకీభవిస్తున్నాను..గూఢచారులంతా జేమ్సబాండ్లు కారు, కాకూడదు అని చక్కగా చెప్పే నవల ఇది.

  2. durga ramesh babu - September 25, 2008

    hai sir…
    how are u ? iam watching..and also reading “power politics”..novels ..in “aksharanjali”…cinichitralu in”andhra prabha”…iam very thank ful for u r analisys.iam very fond of u r way of thinking.

Leave a Reply