విశ్వనాథ జన్మదిన సందర్భంగా…

రేపు విశ్వనాథ సత్యనారయణ గారి జన్మదినం. ఆయన జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని, నా బ్లాగులోనూ, సాహిత్య కాగడా లోనూ విశ్వనాథవారి సాహిత్యంపైన నా విశ్లేషణాత్మకమయిన వ్యాస పరంపరను ఆరంభిస్తున్నాను. గతంలో నా బ్లాగులో ఆయన చిన్న కథలను పరిచయంచేయటం ఆరంభించి మొదటి అడుగుతరువాత కదలలేదు. ఇప్పుడు అక్కడినుంచి ఆరంభిస్తున్నాను. విశ్వనాథవారి సాహిత్యసముద్రంలోనుంచి నేను గ్రహించిన కొన్ని విఙ్నానపు బిందువులను అందరితో పంచుకునే ప్రయత్నం ప్రారంభిస్తున్నాను.

ఎలాంటి పరిమితులు, ఆంక్షలూ, మొహమాటాలూ లేకుండా నిష్పక్షపాతంగా, నిర్మొహమాటంగా, వివరణలు, విశ్లేషణలతో ఈ వ్యాస పరంపరను రచించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను.

అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. నాయీ ప్రయత్నం నిర్విఘ్నంగా కొనసాగాలని ప్రార్ధిస్తున్నాను.

Enter Your Mail Address

September 9, 2013 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: Uncategorized

Leave a Reply