పాడుతా తీయగా పుస్తకం తయారయిపోతోంది.

నా పుస్తకం పాడుతా తీయగా ప్రచురణ చివరి దశకు చేరుకుంటోంది. ఒక్క ముందుమాట తప్ప ఇతర రాతలపనులయి పోయాయి. నా పుస్తకాలకు ముందుమాట నేనే రాసుకుంటాను కాబట్తి అదో పెద్ద పని కాదు.

అయితే, ఇప్పుడిక పేజ్ మేకప్ చేయటం వుంది. 350పేజీల పుస్తకాన్ని వీలయినన్ని పేజీలు తగ్గించే ప్రయత్నంలో వున్నాను.

ఈ పుస్తకంలో మొత్తం, 14 మంది గేయ రచయితలు, 30 సంగీత దర్శకులు, 19 గాయనీ గాయకుల కళ విశ్లేషణలున్నాయి.

గేయ రచయితలు;

నీరజ్, కైఫి ఆజ్మీ, ఆనంద్ బక్షీ, ప్రదీప్, మజ్రూహ్, కేదార్ శర్మ, ఇందీవర్, రాజేంద్ర కిషన్, భరత్ వ్యాస్, సాహిర్, శైలేంద్ర, గుల్జార్, హస్రత్, డీ ఎన్ మధోక్..

సంగీత దర్శకులు;

సీ రామ చంద్ర, లక్ష్మీ ప్యారె, రోషన్, పంకజ్ మల్లిక్, ఓ పీ నయ్యర్, ఖయ్యం, ఎస్ డీ బర్మన్, అనిల్ బిశ్వాస్, మదన్ మోహన్, నౌషాద్, సజ్జాద్ హుస్సైన్, ఆర్ డీ బర్మన్, శంకర్ జైకిషన్, రవి, హేమంత్ కుమార్, కళ్యాణ్ జీ ఆనంద్ జీ, వసంత్ దేశై, సలిల్ చౌధరి, ఉష ఖన్నా, జయదేవ్, సరస్వతీ దేవి, ఖేం చంద్ ప్రకాష్, ఎస్ ఎన్ త్రిపాఠీ, సీ అర్జున్, ఇక్బాల్ ఖురేషీ, సర్దార్ మాలిక్, గులాం ముహమ్మద్, ఎన్ దత్తా, చిత్ర గుప్తా, హుస్నులాల్ భగత్ రాం..

గాయనీగాయకులు;

కిషోర్ కుమార్, నూర్జహాన్, శారద, సుమన్ కళ్యాణ్ పుర్, గీతాదత్, సైగల్, సురయ్యా, తలత్ మహమూద్, ముకేష్, షమ్షాద్ బేగం, రఫీ, మన్నాడే, ఆశా, మహేంద్ర కపూర్, సుధ మళోత్ర, జగజీత్ కౌర్, ముబారక్ బేగం, కమల్ బారోత్, లతా….

ఇంకా వీరిని ఒక పద్ధతిలో అమర్చాలి..ఫోటోలు పెట్టాలి.

మిగతా వివరాలు త్వరలో…

Enter Your Mail Address

January 24, 2014 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: నా రచనలు.

One Response

  1. సుజాత - January 25, 2014

    నాకు కావాలి ఈ పుస్తకం. ఒక కాపీ తీసి పెట్టండి. సెలవులకు వచ్చినపుడు తీసుకుంటాను

Leave a Reply