ముస్సోలిని జీవిత చరిత్ర నవల రూపంలో…

తెలుగులో భయానక కథలు తొలిసారిగా రాసింది..నేనే.

తెలుగులో జోతిష శాస్త్రాన్ని పెర్సొనాలిటీ దెవెలప్ మెంట్, పాసిటివ్ థింకింగ్ కు ఎలా వాడుకోవచ్చో కథల రూపంలో తొలిసారిగా రాసింది……..నేనే.

తెలుగులో, కళణుడి రాజతరంగిణిలోని రాజవంశావళి మొత్తం ప్రతిబింబించేట్టు తొలి సారిగా కథలు రాసింది…నేనే.

మైకెల్ జాక్సన్ మరణం తరువాత అతని జీవిత చరిత్ర ప్రథమంగా ప్రచురితమయింది తెలుగులోనే…అది రాసింది….నేనే.

రోషనారా జీవిత చరిత్రను చారిత్రక ఆధారాలతో, సత్యానికి దగ్గరగా వుంచుతూ రచించిన ఏకైక తెలుగు నవల రాసింది….నేనే.

వేదాలు, పురాణాలు, ఉపనిషత్తులూ, భగవద్గీత, సుమతి, భాస్కర శతకాలతో సహా ఇతర ప్రాచీన వాఙయం ఆధారంగా భారతీయ వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని నిర్వచించి నిరూపించినది తెలుగులో తొలిసారిగా…నేనే…

ఇంకా ఇలాంటి వెన్నో వున్న నా నేనేలకు మరో కొత్త నేనే జోడిస్తున్నాను.

రెండవ ప్రపంచం యుద్ధాం ఆధారంగా, అప్పటి యూరొపియన్ నాయకుడి జీవితాన్ని నవలికలా తెలుగులో తొలిసారిగా రచించిందీ ……నేనే..(ఇంకెవరయినా నా కన్నా ముందే ముస్సోలిని జీవితాన్ని తెలుగులో నవల రూపంలో రచించారని నిరూపిస్తే..నేనే ను నేను కాదుగా మారుస్తాను.)

ఇటలీ నియంత, ముస్సోలిని జీవితాన్ని నవల రూపంలో రచించాను. అది ఫిబ్రవరీ నెల చిత్ర మాసపత్రికలో అనుబంధ నవలికగా ప్రచురితమవుతోంది.నవల చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలపండి.

చిత్ర మాస పత్రిక అడ్రెసు..డోర్ నంబర్; 40-26-7, శ్రీ సై బృందావనం, 4వ అంతస్తు, చంచ్రమౌళీపురం, శ్రీ రామ నగర్ కాలనీ, విజయవాడ-10–ఫోను; 0866-2479944.

Enter Your Mail Address

January 28, 2014 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: నా రచనలు.

One Response

  1. SubbaRao - February 1, 2014

    good post and nice blog …
    if interested see my blog http://ourtechworld.weebly.com/

Leave a Reply