ఆధునిక నరకాసురుల క్రైం కథ, నవ్య వార పత్రికలో…

ఇటీవలె ఒక సభలో నేను ఆంధ్రజ్యోతి దిన పత్రిక ఎడిటర్ కే శ్రీనివాస్ ఒకే వేదిక పైన కలిశాము. మాటల సందర్భంలో ఆయన, నవ్య పత్రిక రాగానే నేను ముందుగా మీ క్రైం కథ చదివుతాను అన్నారు.

వెంటనే నేను, ఈ విషయం నవ్య ఎడిటర్ జగన్నాథ శర్మ గారికి చెప్తే నేనూ సంతోశిస్తానన్నాను. అభ్యంతరం లేకపోతే ఈ విషయం, ఫేస్ బుక్ లోనూ, నా బ్లాగులోనూ పెడతానన్నాను.

ఆయన సరే అన్నారు.

అదీ కథ.

రేపు విడుదలయ్యే నవ్య వార పత్రికలో, సైబర్ క్రైం కథ వుంటుంది. ఆధునిక నరకాసురుల కథ అది. చదవండి.

Enter Your Mail Address

March 18, 2014 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: Uncategorized, నా రచనలు.

Leave a Reply