ఫాంటం లింబ్

నేను రాసిన కథ “ఫాంటం లింబ్” ఇక్కడ చదవండి. ఈ కథ 8 అక్టోబర్ 2008 నాటి నవ్య వారపత్రికలో ప్రచురితమైంది. మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి.

phantom limb

Enter Your Mail Address

December 9, 2008 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: నా రచనలు.

No Responses

  1. Aruna - December 9, 2008

    adirindi..[:)]

Leave a Reply