25ఏళ్ళ తెలుగు ఉత్తమకథ విశ్లేషణ-25(2)

ఆర్ ఎం ఉమామహేశ్వర రావు రచించిన మంచివాడు కథ 1993 ఉత్తమ కథల సంకలనంలో ఉత్తమ కథగా ఎంపికయ్యింది. ఈ కథ ఉత్తమ కథల సంపాదకులకు సర్వసాధారణంగా ఇష్టపడే పలీటూరి పేదరైతుల కథ..కాబట్టి, ఇంతకుముందే ఒక కథ ఉత్తమ కథగా ఎంపికయ్యింది కాబట్టి, ఈ రెండు అంశాలను కలుపుకుంటే ఈ కథను ఉత్తమ కథగా సంపాదకులు భావించటంలో ఆశ్చర్యం కలుగదు. కథ చాలా ఆసక్తికరంగా చదివిస్తుంది. కథ ఆరంభమే గ్రామీణ జీవితంలో వస్తున్న పెనుమార్పులు, కొత్తగా వెలుస్తున్న ధనస్వాముల ప్రభావంవల్ల పరువు ప్రతిష్ఠలను నిలబెట్టుకోవాలని అనుకొనే నిజమైన పెద్దమనుషులకు నిలువనీడ లేకుండా పోతోంది…అన్న వాక్యాలుంటాయి. ఈవాక్యాలు చదవగానే కథ అర్ధమయిపోతుంది. పెద్దరెడ్డి అనే ఒక పెద్దమనిషి ఒకప్పుడు పెద్దమనిషి. భూములున్నమనిషి….పెద్దచెయ్యి ఆయనది. అడిగినవారిని కాదనడు. అలా అతని ఆస్తి కరగిపోతుంది. చివరికి ఇప్పుడు వేరేవారి పొలానికి కాపలా కాసే స్థితికి వస్తాడు. అతని కొడుకుకూడా తండ్రితోపాటే వుంటాడు. ఇంట్లో దుర్భర దారిద్ర్యం తాండవిస్తూంటుంది. తినటానికి తిండివుండదు. కోడలు తిడుతూంటుంది. చివరికి పెద్దరెడ్డి కాపలాకాస్తున్న ధాన్యరాశినుంది దొంగిలించేందుకు అతని కొడుకే వస్తాడు. కానీ కొడుకుని ఒక్క గింజకూడా తీసుకోనీయడు పెద్దరెడ్డి. తండ్రి పట్టుదలను చూసి కొడుకు థూ అని వుమ్మేసి పోతాడు…చిన్నరెడ్డికి ….ఒరేకొడకల్లారా..నేను మంచోణ్ణిగాదురా. నాకు మానం, మర్రేదావొద్దురా అని అరవాలనిపించిందని కథ ముగిస్తాడు రచయిత…
కథ చదువుతున్నంతసేపు రచయిత కథన ప్రతిభవల్ల ఆసక్తిగా చదువుతాం. కానీ, కథ పూర్తయిన తరువాత చూస్తే..కథ అర్ధవిహీనమనిపిస్తుంది. అలాగని ఇలాంటి మనుషులు లేరౌ అని అనలేము. సత్యహరిశ్చంద్రుడి కయ్జ వుండనేవుంది. కాటికాపరిగా స్వంతకొదుకు శవాన్ని కాల్చేందుకు భార్యనే సుంకం అడిగేడు. కానీ, ఈ కహలో పెద్దరెడ్డి ఎవరి అన్యాయంవల్లనో పేదవాడు కాలేదు. అతను పేదవాడయి ఆస్తి కరగిపోవటం స్వయంకృతాపరాధం. ఇక అతని ఇంట్లోవాళ్ళు పస్తులుండటం, కొడుకు దొంగతనానికి వచ్చేందుకు కారణం మూర్ఖత్వమే తప్ప మరొకటికాదు. ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఆ పాత్రపై సానుభూతి కలగదు సరికదా…కథమొత్తం చక్కగా చెప్పిన వ్యర్ధమయిన కథ అనిపిస్తుంది. కథ ఆరంభవాక్యాలకు చివరి వాక్యాలకూ నడుమ పొంతనలేదనీ అర్ధమవుతుంది.
1997లో ఉత్తమ కథగా ఎంచుకున్న మొగుడూ పెళ్ళాలప్రేమ కథ ఉత్తమ కథ అనిపిస్తుంది. రచయిత కథాకథన ప్రతిభ వ్యర్ధమయిన అంశాలనే అద్భుతం అనిపించేరీతిలో ప్రదర్సించినప్పుడు చక్కని కథ ఉన్న కథను మరింత చక్కని కథగా ప్రదర్సించటంలో ఆశ్చర్యంలేదు.
ఈ కథ లో కథచెప్పే అతనికి విజయమ్మ అనే ఆమెతో చిన్నప్పటినుంచీ తెలుసు. ఇతను చదువుకుంతున్నప్పుడు ఆమె ఆమెభర్త అన్యోన్యంగా వుంటూంటారు. ఇంతలో ఆమె భర్త పనిచేస్తున్న కంపెనీ మూసేస్తారు. అప్పటినుంచీ వారి దుర్దశ ప్రారంభమవుతుంది. చివరికి అతను చిరాకులో రైలుక్రింద చేత్తులు పెట్టి చేతులు కోసేసుకుంటాడు. విజయమ్మ టేకొట్టుపెట్టి అతడిని పోశిస్తూంటుంది. అతను ఆమెని తంతూంటాడు. ఆమె అరచి గోలపెడుతూంటుంది. మన కథకుడు ఆమెపై ఆధారపడి బ్రతుకుతున్న భర్త ఆమెని అంతగా కొడుతూన్నా ఆమె ఎందుకని అతడిని భరిస్తోందని అడుగుతాడు. అప్పుడామె..ఒకప్పుడు ప్రేమగానే వుండేవాడు..కాలం కలసిరాక ఇలా తయారయ్యాడు..అని చెప్తూ ఇంతచేసినా అతనిపై కోపం రాదు..రాత్రి కౌగలించుకుని పసిబిడ్డలా ఏడుస్తాడంటుంది. కథ పూర్తయినతరువాత భార్యా భర్తల నదుమ ప్రేమను బానే చూపేడనిపిస్తుంది. అందుకే, ఈ కథలోని అసంబద్ధాలను పక్కనపెడితే కథ బాగుందనిపిస్తుంది.
మిగతా కథలగురించి వచ్చేచ్యాసంలో…

Enter Your Mail Address

November 24, 2017 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: Uncategorized

Leave a Reply