ఈ వారం నేను కాస్త బిజీ!

ఈ వారం నేను కాస్త బిజీగావున్నాను. ఆఫీసులోనూ, ఇంటిలోనూ కాస్త పనుల వొత్తిడి ఎక్కువగా వుంది. దీనికి తోడుగా, నా రాతలు, కోతల పనులు ఎలాగో వున్నాయి. అందువల్ల, బ్లాగు దగ్గరకు రాలేక పోతున్నాను. కంప్యూటరు దగ్గరకు వచ్చినా, పోస్టు పెట్టేంత సేపు వుండలేకపోతున్నాను.

వీలయితే, ఈ ఆదివారం వార్త అనుబంధంలో, నేను వారం వారం చేస్తున్న ప్రముఖుల బ్లాగు పరిచయాన్ని చదవండి.

వార్తలోనే, రచన పేజీలో, స్లం డాగ్ మిలియనీర్ నవలను, సినిమానూ పోలుస్తూ రాసిన వ్యాసాన్ని చూడండి.

ఆదివారం, ఆంధ్రప్రభ, అనుబంధంలో సగటు మనిషి స్వగతం చూడండి. ఈసారి, రాముడి సేనల గురించి సగటు మనిషి ఆలోచనను రాశాను.

సోమవారము విడుదలయ్యే ఆంధ్ర భూమి వార పత్రికలో, పవర్ పాలిటిక్స్ శీర్షికన, ఈ వారం, మన దేశంలో పెరుగుతున్న అసహనానికి రాజకీయాలకు ఉన్న సంబంధాన్ని విశ్లేషిస్తూ రాసిన వ్యాసం వస్తుంది. చదవండి.

ఈవారానికి ఇంతే. సెలవు. చదివి మీ అభిప్రాయాలను వ్యక్త పరచటం మరవకండి.

Enter Your Mail Address

February 13, 2009 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: Uncategorized

Leave a Reply