ఈ వారం నా రచనలు-3

ఎప్పటి లాగే ఈవారం ఆదివారం వార్తలో నా శీర్షిక బ్లాగ్ స్పాట్ వుంటుంది. ఈవారం బ్లాగ్ స్పాట్ లో దీపక్ చోప్ర బ్లాగును పరిచయం చేశాను. 500 పైన పోస్టులతో, బోలెడన్ని వ్యాఖ్యలతో అతని బ్లాగు కళ కళ లాడుతూంటుంది.

ఆదివారం ఆంధ్రప్రభ అనుబంధంలో సగటు మనిషి తన స్వగతాన్ని ఈవారం కూడా చెప్పుతాడు. సగటు మనిషికి ఉన్న రకరకాల భయాలను ఈవారం పాఠకులతో పంచుకుంటాడు. ఎలాగ అతని భయాలను చుట్టూ వున్న ప్రపంచం మరింత పెంచుతోందో చెప్పుకుని బాధ పంచుకుంటాడు.

వార్తలోనే రచన పేజీలో పాశ్చాత్యులు కథానిక ఆవిర్భవించిన కొత్తలో దాన్ని నిర్వచించేందుకు జరిపిన చర్చలను వివ్వరిస్తూ ఒక వ్యాసం రాశాను.

ఆంధ్ర భూమి వార పత్రికలో పవర్ పాలిటిక్స్ శీర్షికలో ఎప్పటిలాగే ఒక రాజకీయ అంశం విశ్లేషణ వుంటుంది.

ఇవీ ఈవారం నా రచనలు. చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలపండి.

Enter Your Mail Address

March 22, 2009 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: Uncategorized

Leave a Reply