ప్రేమ సినిమా చూశాడు, బ్రహ్మబుధ్!

భళ్ళున మెదడు తలుపు తన్ని, లోపలకు దూకాడు బ్రహ్మబుధ్!

ఈమధ్య కాలంలో బ్రహ్మబుధ్ ఎందుకో రావటంలేదు. ముఖ్యంగా మురికివాడల కుక్క సినిమా చూసినప్పటినుంచీ ఏవో ఆలోచనల్లోపడ్డాడు. వాడిని వదలి నేను అరుంధతిని చూసిన తరువాత పెద్ద గొడవ చేశాడు.

బ్రహ్మబుధ్ నోరు నేను నొక్కేస్తున్నానట. వాడి అభిప్రాయం ప్రజల వద్దకు చేరకుండా, పత్రికలలో ఇజాల సబ్ ఎడిటర్లలా సెన్సార్ చేస్తున్నానట. తన అభిప్రాయానికి వ్యతిరేక అభిప్రాయపు నోరు నొక్కటం మీ మానవుల లక్షణం అని దూషించి వెళ్ళిపోయాడు.

అపార్ధం చేసుకుంటే చేసుకున్నాడు, నన్ను వదలి పోయాడు అదే చాలు అని నవ గ్రహాలలో బుధ గ్రహానికి తిలలు, పెసలు, నూనెలు అర్పించి అర్చించి గ్రహ శాంతి చేశానని శాంతంగా వున్నాను. ఇప్పుడు హఠాతుగా వూడి పడి నన్ను ఉలిక్కిపడేట్టు చేశాడు.

ఇంతకాలానికి కనిపించినందుకు సంతోషించాలో, మళ్ళీ వచ్చినందుకు ఏడవాలో తెలియక ఓ వెర్రి నవ్వు నవ్వాను.

వాడది పట్టించుకోలేదు.

నాకు మరెవరి మెదడులోకీ ప్రవేశం కుదరటంలేదు. చచ్చినట్టు మనిద్దరం కలసి పని చేయాల్సిందే. నా అభిప్రాయాలను నువ్వు బ్లాగ్లోకానికి అందివ్వాల్సిందే. ఈ విషయంలో నీకు ఎలాంటి చాయిస్ లేదు, అని తిష్టవేసి కూచున్నాడు.

సరే చెప్పు నాయనా, ఈ సారి ఏ సినిమా చూశావు? నీరసంగా అడిగా.

అది నువ్వు చెప్పాలి. నేను కథ చెప్తా, అన్నాడు.

సరే, అన్నాను.

కాలేజీ పిల్లలు, అన్నాడు.

హ్యాపీ డేస్ అన్నాను

తల అడ్డగ్మా త్ ఇప్పాడు.

అన్నీ కాలేజీ పిల్లల ప్రేమ కథలే. ఈ క్లూ సరిపోదు, అన్నాను.

కాలేజీ పిల్లల ప్రేమ కథ. మంచి మితృలు.

కుచ్ కుచ్ హోతా హై.

కోపంగా చూశాడు.

వాళ్ళిదారూ ఫ్రెండ్స్. తమ మధ్య ప్రేమ వున్నాట్టు వాళ్ళ్కు తెలియదు.

కుచ్ కుచ్ హోతా హై. మైనే ప్యార్ కియా లో ఫ్రెండ్స్ టోపీ పెట్టుకుని ప్రేమించేసినప్పటినుంచీ, సినిమా వాళ్ళు యువకులందరికీ అదే టోపీ పెడుతున్నారు, అంటూ ఏదో చెప్తూన్న నేను వాడు ఉరిమి చూసేసరికి, బెదిరి నోరు మూశాను.

ఇద్దరూ ఫ్రెండ్స్. కానీ ప్రేమ ఉన్నట్టు వాళ్ళకు తెలియదు. ఇద్దరూ వేరే వాళ్ళ వెంట పడతారు. చివరికి తమ తప్పు గ్రహించి ఒకటయి పోతారు.

తల పట్టుకున్నాను. సినిమా పేరు చెప్పటమంటే సులభమనుకున్నాను. కానీ వాడు చెప్పిన కథ ఎన్నెన్నో సినిమాల కథ. చివరికి బొమ్మరిల్లులో కూడా నాయిక కాలేజీ పిల్ల, ఇద్దరూ ఫ్రెండ్స్. వాడికి వేరే ఆమెతో పెళ్ళి స్థిరమవుతుంది. అప్పుడు ప్రేమను గ్రహిస్తారు.

బాబూ మా సినిమాలకు కథలన్నీ కొద్ది తేడాలతో ఒకటే. సినిమాను గుర్తుపట్టాలంటే, ఏదయిన హిట్ పాటనో, నాయికా నాయకుల పేర్లో చెప్పాలి. ఎందుకంటే, ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన పిట్టకథ అటు మైహూనాలో వుంది, ఇటు హాపీ డేయ్స్ లోనూ వుంది. ఫ్రెండులా కనబడిన అమ్మాయి డ్రెస్ మార్చుకోగానే అమ్మాయని గుర్తించటమూ వుంది. ఇలా నువ్వు కథ చెప్పి సినిమా గుర్తించంటే కష్టం, అన్నాను ఓటమినొప్పుకుంటూ.

పక పక నవ్వాడు. నేనూ కాలేజీలో చేరుతున్నాను. అమ్మాయిలందరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాను. ప్రేమిస్తాను, అని ఎగరసాగాడు.

ఒరేబాబూ, ఇతర దేశాల సినిమాలలో ఆ దేశాల జీవన విధానం కనిపిస్తుంది. మా సినిమాలను మా జీవన విధానం అనుసరిస్తుంది. అవి చూసి మోసపోకు. అమ్మాయిలు నువ్వు కాలేజీలో అడుగుపెట్టగానే ప్రేమించేయటానికి సిద్ధంగా వుంటారని పొరబడకు. భంగ పడకు, అని ఏవేవో నీతులు చెప్తూంటే, అడ్డుపడ్డాడు.

పర్ పప్పు కాంట్ దాన్స్ సాల అంటూ, గిర గిర తిరుగుతూ, నన్ను తిప్పుతూ, దిరకిట్ తానా దిరకిట్ తానా దిరదిరకిట్ తానా, నేనూ కాలేజీకి వెళ్తున్నా తానా, ఫ్రెండ్షిప్ ప్రేమా చేస్తున్న తానా, తానా తానా త్రికిట గిరికిట గిరికిట తానా, అని తిప్పుతూ పాడుతూన్నాడు.

నేను తిరిగి తిరిగి పడిపోయా!

Enter Your Mail Address

March 27, 2009 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Posted in: sinemaa vishleashaNaa.

Leave a Reply