కాలయంత్రంలో క్లార్క్

ఈ రోజు (30 మార్చ్ 2008) వార్త ఆదివారం అనుబంధంలో నేను రాసిన ‘ కాలయంత్రంలో క్లార్క్ ‘ అనే కథనం ప్రచురితమైంది. ఆ కథనాన్ని ఇక్కడ చదివి మీ వ్యాఖ్యలు రాయండి

arthur-clark.pdf

Enter Your Mail Address

March 30, 2008 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags:  · Posted in: కవర్ స్టోరీ

Leave a Reply