ఈవారం నా రచనలు-7

ఎన్నికల హడావిడి అయిపోయింది.

ఎన్నికల డ్యూటీ చేసిన తరువాత రోజును పూర్తిగా నిద్రకు కోల్పోయాను. ఆ నిద్ర లేమినుంచి ఇంకా తేరుకోలేదు. అయితే, ఎన్నికల గొడవ లేదు కాబట్టి మళ్ళీ రొటీన్ లో పడుతున్నాను.

ఈవారం వార్తలో బ్లాగ్ స్పాట్ శీర్షికన మైకెల్ మూర్ బ్లాగు పరిచయం వుంటుంది. నిజంగా, ఈయన ఎన్ని రకాలుగా వీలయితే అన్ని రకాలుగా సామాజిక మనస్సక్షిని తట్టి లేపాలని కృషి చేస్తున్నాడు. ఈయన బ్లాగును అమెరికా అధ్యక్షుడు సైతం చదువుతాడు.

ఆంధ్ర ప్రభ ఆదివారం అనుబంధంలో సగటు మనిషికి ఒక గొప్ప ఆలోచన వస్తుంది. మనము ఒక పనిమనిషిని పనిలో పెట్టుకోవటానికి కూడా ఆమెని రకరకాల ప్రశ్నలు వేస్తాం. ఎన్నో జాగ్రతాలు తీసుకుంటాం. అలాంటిది, మన తలరాతను నిర్ణయించే రాజకీయనాయకుడిని మాత్రం వాడిగురించి ఏమీ తెలియకుండా గుడ్డిగా ఎన్నుకుంటాం. ఎందుకు? ఇదీ సగటు మనిషి అస్వగతం ఈ వారం.

ఆంధ్రభూమి వార పత్రికలో పవర్ పాలిటిక్స్ శీర్షికన దేశ రాజకీయ చిత్రపట విశ్లేషణ వుంటుంది.

ఆంధ్రప్రభ గురుర్వారం చిత్రప్రభలో ఇంకా హాస్య సినిమాల విశ్లేషణ కొనసాగుతోంది. సినిమాల్లో స్క్రిప్తు రచయితలు సృజనాత్మకంగా హాస్యాన్ని ఎలా సృష్టించవచ్చు, వెకిలి చేష్టలు తాత్కాలికంగా నవ్వించినా ఎలా అది అపహాస్యమో వివరణవుంటుంది.

టూకీగా ఇవీ ఈవారం నా రచనలు. తీవ్రవాదం పుస్తకం ఈవారం ఎన్నికల దెబ్బ తిన్నది. ఆలస్యమయింది. ఈవారాంతానికయినా దాన్ని పూర్తిచేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను.

ఈవారం నా రచనలు చదివి మీ నిర్మొహమాటమయిన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయాలని ప్రార్ధన.

Enter Your Mail Address

April 18, 2009 ·  · No Comments
Posted in: నా రచనలు.

Leave a Reply