బ్లాగరులందరికీ ధన్యవాదాలు!

నా సమస్యకు సానుభూతితో స్పందించి, సాదరంగా పరిష్కారాలను సూచించిన బ్లాగరులందరికీ ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు తెలపటం పాశ్చాత్య పద్ధతి అని ఈసడించేవారికి నమస్కారాలు. మీ అందరూ సూచించిన విధంగా నేను కిరణ్ ప్రభ గారిని సంప్రతించాను. వారు సానుకూలంగా స్పందించారు. త్వరలో ఇంతవరకూ ప్రచురితమయిన భాగాలను వారికి స్కాన్ చేసి పంపుతాను. వాటిని బట్టి ఆయన నిర్ణయం తీసుకుంటారు. వారి నిర్ణయమేదయినా సమస్య తెలుపగానే స్పందించిన బ్లాగరులందరికీ మరో సారి మనహ్పూర్వక కృతఙ్నతలు తెలుపుకుంటున్నాను.

చావా కిరణ్ గారు సూచించినట్టు ఒక వెబ్ సైట్ ఏర్పాటు చేయాలన్న ఆలోచన బలంగా వుంది.

అలాగే, నాగన్న గారు అభిమానంతో చేసిన సూచనా బాగుంది.  కానీ, ఒక బ్రాండ్ ఏర్పాటు చేసుకోగల సామర్ధ్యం, చాతుర్యాలు నాకుంటే, ఇన్ని రకాల రచనలు చేస్తూ కూడా, అనామకుడిలా వుండాల్సిన పరిస్థిత్ నాకు వుండేది కాదు. నాకు రాయటమే చేతనవుతుంది. అది కాక మిగతావన్నీ చేతనయితేనే గుర్తింపులు, పొగడ్తలూ, సన్మానాలూ వగైరాలు ప్రస్తుత సాహిత్య ప్రపంచంలో. అయితే, వాటితో సంబంధం లేకుండా నన్ను ఆదరించే పత్రికలున్నాయి. పాఠకులున్నారు. అది చాలు నాకు.

సభలు, సన్మానాలు, పొగడ్తలూ ఇష్టం లేవని అనను కానీ, దేని వెంటా పరుగిడటం నాకు అలవాటులేదు. నాకు రావాల్సింది తనంతట తానే నాదగ్గరకు వస్తుంది. రానిదాని వెంట ఎంతపడ్డా, సమయం వ్యర్ధమూ, మనసు పాడవటమూ తప్ప మరొకటి లేదు. అందుకే, నా పని నేను చేసుకుంటూ పోతున్నాను. నాకు రావాల్సిన పేరు, గుర్తింపులు, పొగడ్తలూ, సన్మానాలూ వాటంతట అవే వస్తాయి.

జో మిల్గయా ఉసీకో ముఖద్దర్ సమఝ్ లియా
జో ఖోగయా మై ఉస్కొ భులాతా చలాగయా
హర్ ఫిక్ర్ కో ధువేమె ఉడాతా చలాగయా.

ఇదీ నా జీవిత తత్వం. తూ చ తప్పకుండా పాటిస్తున్నాను. ఆనందంగా వున్నాను. మీ అందరి ఆదరణను సంపాదించుకున్నాను.

అందుకే అందరికీ మరోసారి ధన్యవాదాలు.

ఎహెసాన్ మెరే దిల్ కె తుమ్హారాహై దోస్తో
యే దిల్ తుమ్హార ప్యార్ క మారాహై దోస్తో.

Enter Your Mail Address

April 27, 2009 ·  · 2 Comments
Posted in: నా రచనలు.

2 Responses

  1. Marthanda - April 27, 2009

    మరీ ధన్యవాదాలని కూడా వ్యతిరేకించేంత తాలిబానిస్టులు ఇక్కడ ఉన్నారనుకుంటున్నారా? అతిశయోక్తి లాగుంది!

  2. జ్యోతి - April 27, 2009

    అభినందనలు మురళీకృష్ణగారు,,

Leave a Reply