తీవ్రవాదం-పుస్తక పరిచయ సభకు ఆహ్వానం!

ఈనెల 27వ తారీఖు, అంటే, శనివారం సాయంత్రం 6 గంటల 30 నిఉషాలకు, త్యాగరాయ గాన సభ మినీ హాలులో, తీవ్రవాదం పుస్తక పరిచయ సభ, హాసం బుక్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పత్రిక సంపాదకులు వల్లీశ్వర్ గారు, తీవ్రవాదం పుస్తకాన్ని నిర్మొహమాటంగా విశ్లేషిస్తారు. అందరికీ, ఇదే ఆహ్వానం.

ఆహ్వాన పత్రిక త్వరలో!

Enter Your Mail Address

June 24, 2009 ·  · No Comments
Posted in: నా రచనలు.

Leave a Reply