మంచికి తావే లేదా?

sagatu manishi

ఇది సగటుమనిషి స్వగతం శీర్షికన ప్రచురితమయింది.

Enter Your Mail Address

August 7, 2009 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Posted in: నా రచనలు.

One Response

  1. సుజాత - August 7, 2009

    టెంప్లేట్ భలే పెట్టారండీ? పుస్తకం మీద కర్సర్ పెట్టగానే పుస్తకం చక్కగా పక్కకి జరిగేట్లూగా! ఈ వరసలో కొన్ని పుస్తకాలు నా దగ్గరున్నాయి.ఒకటి మొన్ననే కొన్నా, పరారీలో ఉంది!

Leave a Reply