షమ్షాద్ బేగం-ఒక పరిచయం!

గాయని షమ్షాద్ బేగుం పరిచయ వ్యాసం ఇది. ఈభూమి మాస పత్రికలో ప్రచురితమయింది. ఈ వ్యాసం చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని నిర్మొహమాటంగా తెలపండి.

shamshad 1shamshad 2

Enter Your Mail Address

September 25, 2009 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags: , , , , ,  · Posted in: నా రచనలు.

Leave a Reply