పుస్తకావిష్కరణ విశేషాలు!

ప్నిన్న సుందరయ్య విఙ్నాన కేంద్రం మినీహాలులో బీపీ కరుణాకర్ కథల సంకలనం నిర్నిమేషం పుస్తకావిష్కరణ సభ జరిగింది. ఈ సభ విశేషమేమిటంటే సభలో వేదికపైన సహితీమూర్తులే వేదిక క్రింద సహితీ దురంధరులే. వేదిక పైన కొలకలూరి ఇనాక్, యెండ్లూరి సుధాకర్, దార్ల, ధేనువకొండ శ్రీరామమూర్తి, గుడిపాటి, కేపీ అశోక్ కుమార్ వంటివారు వేదికపైన వుంటే, శీలావీర్రాజు, శివారెడ్డి, యెలనార, యెలనాగ, నాళేశ్వరం శంకరం, వేదగిరి రాంబాబు, జింబో, సలీం స్వాతి శ్రీపాద వంటివారు వేదిక క్రింద వున్నారు.

అయితే సభ ఆలస్యంగా ఆరంభమయింది. సుదీర్ఘ వుపన్యాసాలతో, మధ్య మధ్యలో అనుకోని అతిథుల ప్రసంగాలతో సాగింది. వుండి వుండి ఫోటోగ్రాఫర్లు వచ్చినప్పుడల్లా వుపన్యాసాలు మధ్యలో ఆపి అందరూ పుస్తకాలు పుచ్చుకుని ఫోటోల కోసం పాత పోసునే కొత్త కొత్తగా ఇచ్చేసి మళ్ళీ వుపన్యాసాలారంభించటం కామిక్ రిలీఫ్.

సభ విశేషాలు ఫోటోల్లో.

Image023Image024

Image026Image027

Image028Image029

Image030Image032

Image033Image034

Image035

Image036Image037

Image038

October 16, 2009 · Kasturi Murali Krishna · 2 Comments
Tags: , ,  · Posted in: pustaka paricayamu