ఎస్వీరామారావుగారికి స్వర్ణకంకణం!

ఇవాళ్ళ సాయంత్రం త్యాగరాయగానసభలో ఎస్వీరామారావుగారికి స్వర్ణకంకణ ప్రదానం జరిగింది.

ఎస్వీరామారావుగారు సినీ విఙ్నాన విశారద. రేడియోలో, టీవీలో, పత్రికలలో ఆయన సినిమా సంబంధిత సమాచారాన్ని విశ్లేషణాత్మకంగా, వినోదాత్మకంగా వివరిస్తున్నారు.

సభలో తితిదేకు చెందిన రమణమూర్తి గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ పత్రిక సంపాదకులు వల్లీశ్వర్ గారు, ఎంబీయస్ ప్రసాద్ గారు, కేబీ లక్ష్మి గారు, ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారు, దూరదర్శన్ యాంకర్ విజయదుర్గ గారు, సినీ నటులు గుమ్మడి గారూ పాల్గొన్నారు.

సభకుముందు సినిమా పాటల కార్యక్రమం జరిగింది. ఇది రాత్రి ఎనిమిది వరకు సాగటం విసుగు కలిగించింది.

ఆతరువాత సభ మూడును వల్లీశ్వర్ గారు నిర్దేశించారు. ఆయన తరువాత ఎవరుమాట్లాడినా వల్లీశ్వర్ గారు చెప్పినవే చెప్పాల్సివచ్చింది. అంత అద్భుతంగా వుంది వారి ఉపన్యాసం.

సభ హాయిగా, కులాసాగా సాగింది.

ఆ సభ విశేషాలు ఫోటోల్లో…..

Image010Image020

Image028Image029

Image030Image031

Image032Image033

Image034Image035

Image036

Image037Image038

Image041

August 3, 2009 · Kasturi Murali Krishna · One Comment
Tags: , , , , , ,  · Posted in: సభలూ-సమావేశాలు.