ఈవారం నా రచనలు-25

ఈవారం వార్త ఆదివారం అనుబంధంలో బ్లాగ్ స్పాట్ శీర్షికన మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్ పేయి వెబ్ సైట్ పరిచయం వుంటుంది.

సగటుమనిషి స్వగతం శీర్షికన ఆంధ్రప్రభ ఆదివారం అనుబంధంలో వీఐపీల విలాపం వుంటుంది, అది చదవండి ఇక్కడ.

ఈవారం ఆంధ్రభూమి వారపత్రికలో పవర్ పాలిటిక్స్ లో అంబానీల గ్యాస్ వార్ విశ్లేషణ వుంటుంది.

ఆంధ్రప్రభ గురువారం చిత్రప్రభలో సినీ చిత్రాలు శీర్షికన మదాం బోవరీ నవలను సినిమాగా మలచటం గురించిన విశ్లేషణ వుంటుంది.

ఈనెల ఈభూమిలో పాడుతా తీయగా శీర్షికన షమ్షాద్ బేగం పాటల గురించిన వ్యాసం వుంటుంది.

కౌముది నెట్ పత్రికలో కథాసాగరమథనం శీర్షికన 92 కథలనుండి ఎంచుకున్న భిన్నమయిన కథల విశ్లేషణ వుంటుంది.

మైకెల్ జాక్సన్ పుస్తకం బాగానే అమ్ముడవుతోంది. ఫీడ్ బాక్ కూడా బాగానే వుంది. విశేషమేమిటంటే అది చదివిన తరువాత ప్రఖ్యాత రచయిత్రి రంగనాయకమ్మగారు స్వయాన ఫోనుచేసి చాలాసేపు మాట్లాడారు. ఇదిచాలు నా పుస్తకానికి సాహిత్యాకాడెమీ బహుమతికన్నా మిన్న ఇది.

వొచ్చే ఆదివారం శ్రీకాకుళంలో తీవ్రవాదం, మైకెల్ జాక్సన్ పుస్తకాల సభ జరుగుతుంది. వివరాలు త్వరలో!

పవర్ పాలిటిక్స్ వ్యాసాల ఆధారంగా మరో పుస్తకం తయారవుతోంది. ఇందులో మన దేశాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న అనేక సమస్యలగురించి రాసిన వ్యాసాలుంటాయి. మత రాజకీయాలు, కుల రాజకీయాలు, నీటి రాజకీయాలు, సంకుచితవాదాలు ఇలా……

ఇవీ ఈవారం నా రచనల వివరాలు. చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని ఇర్మోహ్మాటంగా తెలియచేయండి.

September 5, 2009 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags: , , , , , , , , , ,  · Posted in: నా రచనలు.