అనుపమ (కథ).

ఈ కథ ఫిబ్రవరి 2006 ఈభూమి సంచికలో ప్రచురితమయింది. కథ చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలపండి.

anupamaanupam

anupaanup

anu

March 17, 2010 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags: ,  · Posted in: నా రచనలు.

అపచారానికే అవార్డు!

ద్రౌపడి నవలకు అకాడెమీ అవార్డు ఇవ్వటాన్ని సమీక్షిస్తూ నేను ఆంధ్రభూమి వార పత్రికలో రాసిన వ్యాసం ఇది.

నవలను చదవకుండా, విషయ విమర్శన లేకుండా, తనకు తోచిందే జగదేక సత్యమని నోటికి వచ్చింది రాసేస్తూ అదే నిజమని విర్రవీగే వారికీ, వారిని సమర్ధించటమే అభ్యుదయమని, ఆధునికమనీ, అభివృద్ధి అని , గొప్ప తనమనీ, తెలివయిన తనమనీ, భ్రమపడే వారికీ నమస్కరిస్తూ, ఇలాగే చదవకుండా ఆలోచించకుండా అవార్డులిచ్చే ప్రపంచంలో ద్రౌపదికి లాంటి రచనలకు అవార్డులురావటం సబబేఅనిపిస్తుంది.( చదివేవారికి బాధ. ముందు వెనుక ఆలోచించేవారికి బాధ.)

ఇదంతా చూస్తూ, చిందులు వేయకురా, తెలిసీ తెలియని అఙ్నానముతో ప్రజలను వంచన చేయకురా… అని పాడుకుంటూ, ఈ సమీక్షను చదివి మీ నిర్మొహమాటమయిన అభిప్రాయాన్ని తెలపమని ప్రార్ధన.

పుస్తకం చదివిన వారు ఎలాంటి అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరచినా దానికి విలువ వుంటుంది, కనీసం వారు పుస్తకం చదివారు కాబట్టి.. అలా చదవకుండానే అమూల్యమయిన అభిప్రాయాలను తెలియచేసేవారి అభిప్రాయం ఎంత గొప్ప దయినా దానికి  nonsense value  తప్ప, కనీసం nuisance value కూడా వుండదు. అలాంటి అభిప్రాయానికి ఎవరయిన విలువనిచ్చి ప్రామాణికంగా భావించి ఆవేశపడిపోతూంటే అది వారిష్టం!

dropadi 1draupadi2

draupadi 3

January 15, 2010 · Kasturi Murali Krishna · 10 Comments
Tags: , , ,  · Posted in: pustaka paricayamu