ఈ వారం నా రచనలు-2

ఈ ఆదివారం, అంటే ఇవాళ్ళ, విడుదలయ్యే వార్త ఆదివారం అనుబంధంలో ఎప్పటిలాగే బ్లాగ్స్పాట్ శీర్షిక వుంటుంది.

ఈ శీర్షికన ఈవారం, ప్రఖ్యాత సినిమాటోగ్రాఫర్, నిర్మాత, దర్శకుడు- సంతోష్ శివన్ బ్లాగు పరిచయం వుంటుంది.

ఆంధ్రప్రభలో ప్రతివారంలాగే ఈసారికూడా సగటుమనిషి తన బాధలను సగటుమనిషి స్వహతం శీర్షిక వెళ్ళబోసుకుంటాడు. ఈవారం సగటుమనిషికి ఎదుటివారు, ఎడతెగకుండా, అతిపెద్దగా సెల్ ఫోన్లలో మాట్లాడుతూంటే కలిగేబాధల వేదనలుంటాయి.

ఈవారం ఆంధ్రభూమి వారపత్రికలో, పవర్ పాలిటిక్స్ శీర్షికన, ఇటీవలే ఎన్నికల కమీషన్ లో జరిగిన వివాద విశ్లేషణ వస్తుంది.

ఎప్పటిలాగే ప్రతి గురువారం, ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికలో, చిత్రప్రభ అనుబంధం లో సినీ చిత్రాలు శీర్షికన, సినిమా స్క్రిప్టుల రచనకు సంబంధించిన వ్యాసం వుంతుంది. ఈవారం(44 వ వారం) కూడా హాస్య చిత్రాల విశ్లేషణ కొన సాగుతుంది.

ఇవీ ఈవారం వెలువడే నా రచనల వివరాలు.

ఈవారం వెలువడిన ఈవారం పత్రికలో, నా రచనలు, అక్షరాంజలి, రియల్ స్టోరీలపైన, స్వరలాసిక రాసిన పుస్తక సమీఖ్సలు వచ్చాయి.

అలాగే, ఆంధ్రభూమి వార పత్రికలో ఈ రెండు పుస్తకాలపై, సుధామ, రాసిన సమీఖ్స కూడా వచ్చింది.

వీటిలో వీలయినన్ని చదివి నిర్మొహమాటంగా మీ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరచండి.

సెలవు.

March 14, 2009 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags: , , , , , ,  · Posted in: నా రచనలు.