రాష్ట్ర పవర్ పాలిటిక్స్.

ఆంధ్రభూమి వారపత్రికలో వారం వారం నేను రాసే పవర్ పాలిటిక్స్ శీర్షికలో వైయెస్సార్ మరణం తరువాత జరుగుతున్న పవర్ పాలిటిక్స్ గురించి రాశాను. బ్లాగరులకోసం ఇది అందిస్తున్నాను. చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని నిర్మొహమాటంగా తెలపండి.

pp 1pp 2

pp 3pp 4

September 29, 2009 · Kasturi Murali Krishna · No Comments
Tags: , , , , , , ,  · Posted in: నా రచనలు.